Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Cirkev vo svete

Zreštaurovanie Božieho hrobu oslávia kresťania ekumenicky


Svätá zem 21. marca – Baziliku Svätého hrobu v Jeruzaleme budú môcť pútnici opäť navštíviť bez akýchkoľvek obmedzení. Desaťmesačné reštaurátorské práce sa úspešne skončili. Miesto, kde sa nachádza Boží hrob, bude zajtra 22. marca o 10.00 hod. hostiť ekumenickú slávnosť.

Prítomní budú zástupcovia Cirkví, ktoré na začiatku prác podpísali spoločnú dohodu: pravoslávny patriarcha Teofil III., kustód Svätej zeme páter Francesco Patton a arménsky patriarcha Jeruzalema Mourhan Manougian.

Nebude chýbať ani arcibiskup Pierbattista Pizzaballa, apoštolský administrátor Jeruzalemského latinského patriarchátu a ďalší zástupcovia koptských, sýrskych a etiópskych kresťanov. Očakáva sa, že na slávnosti sa zúčastní aj ekumenický patriarcha z Konštantínopolu Bartolomej.    

Napriek tomu, že sa reštauračné práce v Bazilike Svätého hrobu skončili, chrám čaká ešte druhá fáza prác. Dôvodom je zabezpečenie stability stavby. Renovátori však ubezpečujú, že na Veľkonočnú nedeľu 16. apríla budú môcť v chráme katolíci i pravoslávni sláviť Veľkú noc. Ďalej už kustód Svätej zeme páter Francesco Patton:

„Toto je pre nás kresťanov to najdôležitejšie miesto, aké len existuje na zemi, lebo je to miesto, kde Ježiš zvíťazil nad smrťou. Preto, ak hovoríme o kresťanskej nádeji, vychádzame z toho, čo sa stalo na tomto mieste. A je to miesto, ktoré sa ukázalo najmä počas tohto uplynulého roku ako veľmi dôležité aj z pohľadu ekumenických vzťahov medzi troma veľkými komunitami: grécko-pravoslávnou, latinskou a arménskou komunitou.

Reštaurátorské práce boli tak trochu skúškou bratského dialógu, veľmi priateľských vzťahov, ktoré nám pomohli napredovať v práci a pravdepodobne tiež myslieť na ďalšie spoločné práce priamo v Božom hrobe a tiež v Betleheme. Ďalej, tento rok je tu tá šťastná súhra okolností, ktorá sa z kresťanského pohľadu volá tiež ,prozreteľnostnou náhodou‘, ktorou je dátum Veľkej noci... V deň Veľkej noci budú všetky naše komunity sláviť na tomto mieste zmŕtvychvstanie Pána.

Kustód Svätej zeme pre Vatikánsky rozhlas vysvetlil, že počet pútnikov na svätých miestach v uplynulých mesiacoch stúpol:

„Teraz, keď je hrob zreštaurovaný, už nie je okolo všetko to lešenie, ktoré tam bolo umiestnené na začiatku 20. storočia Angličanmi, aby podopieralo stavbu, aj z estetického hľadiska to bude iné. Čo sa týka pútnikov, povzbudením tiež je, že počas uplynulých mesiacov sme zaznamenali nárast ich počtu na svätých miestach...“  

Bazilika Božieho hrobu, ktorá je miestom smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista tiež predstavuje miesto dialógu medzi všetkými kresťanmi. Páter Francesco Patton je presvedčený, že to tak bude aj naďalej:

„Nepochybne sa stáva miestom stretnutia medzi veriacimi z rôznych kresťanských komunít. Tento rok slávime Veľkú noc všetci spolu v ten istý deň. Verím, že v budúcnosti budeme môcť sláviť tento sviatok všetci spoločne, avšak už dnes je Boží hrob miestom, kde všetky naše komunity slávia svoju liturgiu. Teda je to miesto vysoko ekumenické. Boží hrob je miesto, ktoré je požehnané dňom i nocou modlitbou kresťanských komunít, ktoré sa oň starajú, rovnako pútnikmi, ktorí sem prichádzajú.“ -ej-