Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Cirkev vo svete

Svätý Otec v kondolencii: Kardinál Vlk bol húževnato verný Kristovi


Vatikán 18. marca – Svätý Otec František reagoval na správu o smrti emeritného pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka vyjadrením sústrasti. V telegrame, ktorý zaslal do Prahy kardinálovi Dominikovi Dukovi OP pápež František píše:

„Prijal som správu o odchode pána kardinála Miloslava Vlka, emeritného pražského arcibiskupa, po ťažkej chorobe, ktorú znášal s vierou a dôverou v Pána. Obraciam sa k Bohu s vrúcnou modlitbou, aby tomuto horlivému a veľkodušnému pastierovi udelil večný odpočinok a duchovne sa spájam s veriacimi diecézneho spoločenstva, v ktorom starostlivo vykonával biskupskú službu.

S obdivom spomínam na jeho húževnatú vernosť Kristovi, napriek obmedzovaniu a prenasledovaniu zameranému proti Cirkvi, rovnako ako na jeho plodnú a rôznorodú apoštolskú činnosť vedenú túžbou svedčiť pred všetkými o radosti Evanjelia, s ktorou podporoval autentickú cirkevnú obnovu, vždy verne a v inšpirácii Ducha Svätého. Spolu s prejavmi úprimnej sústrasti príbuzným zosnulého kardinála, kňazom a všetkým veriacim tejto drahej arcidiecézy, zo srdca udeľujem utešujúce apoštolské požehnanie ako znamenie kresťanskej viery a nádeje vo Vzkrieseného Pána.“ -ab-