Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Pápež František viedol kajúcu pobožnosť vo Vatikánskej bazilike


Vatikán 18. marca - Spovednice v Bazilike sv. Petra boli v piatok 17. marca popoludní naplno k dispozícii. Mnohí veriaci využili možnosť prijať sviatosť zmierenia v rámci kajúcej pobožnosti, ktorej predsedal pápež František.

Sviatosť zmierenia ako privilegovaná cesta, ktorá privádza k zmiereniu s milosrdným Bohom a s blížnym bola ústredným motívom slávenia. Svätý Otec, ktorý tentoraz nemal homíliu ani iný osobitný príhovor, pozval veriacich k účasti týmito slovami:

„Dôverujúc v milosrdenstvo Boha nášho Otca, uznajme a vyznajme naše hriechy. Obráťme sa modlitbou na Krista, Dobrého pastiera, ktorý hľadá stratenú ovcu a keď ju nájde, tak ju s radosťou privedie späť do ovčinca.“

Po bohoslužbe slova, ktorá obsahovala čítanie z Listu apoštola Petra (1 Pt 2,20b-25), Žalm 50 a úryvok z Markovho evanjelia (Mk 10, 32-45), nasledoval dlhší časový úsek na spytovanie svedomia. Potom mali veriaci  možnosť pristúpiť k individuálnej spovedi.

Pápež František sa najprv sám vyspovedal a potom vysluhoval sviatosť zmierenia kajúcnikom. Rozhrešenie udelil siedmim osobám z radov prítomných laikov. Spolu s pápežom spovedalo vo Vatikánskej bazilike takmer sto kňazov.

Celosvetová iniciatíva „24 hodín pre Pána“, ktorá je pozvaním k stretnutiu s Božím milosrdenstvom vo sviatosti zmierenia, bude v Ríme prebiehať od 24. do 25. marca. Hlavnou témou reflexie budú Pánove slová z Matúšovho evanjelia: „Milosrdenstvo chcem“. -ab-