Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Cirkev vo svete

Pápežská nadácia ACN „Pomoc trpiacej Cirkvi“ otvára pobočku na Slovensku


Slovensko 17. marca – Pápežská nadácia Pomoc trpiacej Cirkvi (angl. ACN - Aid to the Church in Need, nem. Kirche in Not), otvára svoju pobočku už aj na Slovensku. V poradí 24. národná kancelária bude niesť meno „ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi“ a jej patrónom bude svätý Jozef. Otvorenie zapadá do roku 70. výročia založenia ACN, do 100. výročia fatimských zjavení a je ovocím Svätého roku milosrdenstva, uvádza sa v oficiálnej správe ACN.

Otvorenie ACN Slovensko sa uskutoční v závere marca a bude spojené s niekoľkodňovým sprievodným programom o poslaní nadácie ACN vo svete a na Slovensku. Jeho hosťom bude arcibiskup melchitskej gréckokatolíckej cirkvi z Homsu v Sýrii Mons. Jean - Abdo Arbach, ktorý sa podelí so svojím svedectvom. Centrálnym podujatím bude pontifikálna svätá omša v Dóme sv. Martina v sobotu 25. marca o 18.00, ktorú bude celebrovať predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita.

V Bratislave budú aj ďalšie podujatia: v piatok 24. marca u saleziánov v Petržalke, v nedeľu 26. marca v gréckokatolíckom Katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža a v pondelok 27. marca v Univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej doline. ACN Slovensko pozýva k aktívnej pomoci aj modlitbami za trpiacu Cirkev a skutkami kresťanského milosrdenstva, darcovstvom, dobrovoľníctvom či možnosťou stať sa priateľom ACN.

Riaditeľka národnej kancelárie ACN Slovensko Martina Hatoková v tejto súvislosti uviedla: „Vďaka všetkým ľuďom na Slovensku i vo svete, ktorí celé roky pomáhajú trpiacim zmierňovať ich bolesť - materiálne i duchovne. Slovensko vie, čo znamená prenasledovanie, vzrastanie z mála. Ale tiež vie, čo je to vďačnosť a radostné dávanie, ktoré robí človeka celistvou bytosťou. Zakladateľ nadácie, páter Werenfried van Straaten povedal: «Oni sú skúšaní vo viere, my sme skúšaní v láske.» S celosvetovou rodinou dobrodincov sme pozvaní chrániť veľkodušnou láskou základné hodnoty ľudskosti a kresťanstva. Pridávame sa k tejto rodine, pretože láska nemá strach z konkrétnej pomoci, v ktorej stretáva človek človeka. A tak stretáva Boha.“

V súčasnosti asi 200 miliónov ľudí na svete nemôže praktizovať svoju vieru. Základné právo na náboženskú slobodu nie je zaručené vo viac ako 80 krajinách sveta. Kresťania sú dnes prenasledovaní, diskriminovaní alebo utláčaní vo viac ako 40 krajinách. Slovensko má v živej pamäti, čo znamená byť prenasledovanou Cirkvou. Duchovná a materiálna obnova Cirkvi na Slovensku si vyžadovala a stále vyžaduje nemálo modlitieb, ľudského úsilia, ale aj financií. ACN poskytla Slovensku za posledných 24 rokov podporu vo výške viac ako 32 miliónov eur.

ACN je celosvetovou katolíckou dobročinnou a pastoračnou organizáciou (v roku 2011 bola povýšená pápežom Benediktom XVI. na nadáciu pápežského práva), ktorej poslanie je zamerané na poskytovanie materiálnej a duchovnej pomoci Cirkvi všade tam, kde je prenasledovaná, utláčaná terorom a násilím alebo kde trpí hmotnou núdzou. Podporuje každoročne približne 6 000 projektov vo viac ako 140 krajinách, kde podnecuje a vyzýva k pastoračnej pomoci. Organizovaná pomoc sa uskutočňuje výlučne prostredníctvom súkromného darcovstva, keďže nadácia nie je financovaná zo žiadnych verejných zdrojov. Nadáciu podporuje viac ako 400 tisíc darcov po celom svete. Len v roku 2015 vyzbierala ACN vyše 120 miliónov eur z darcovských príspevkov. (Zdroj: acn-slovensko.org). -jb-