Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Cirkev vo svete

Poľskí biskupi podporujú blahorečenie de Gasperiho a Schumana


Poľsko 15. marca – Poľskí biskupi vyjadrili svoju podporu procesu blahorečenia dvoch zo zakladateľov Európskej únie: Alcida de GasperihoRoberta Schumana. Na záver svojho plenárneho zasadnutia vo Varšave tiež vyzvali veriacich k tomu, aby sa modlili „za Európu, za rešpektovanie Božieho poriadku na našom kontinente a za rešpektovanie každého človeka“.

Ďalšou dôležitou témou zasadnutia bola podľa agentúry SIR situácia manželských párov, ktoré sa rozišli a v súčasnosti žijú s inými partnermi. Príslušná komisia by mala v nasledujúcich mesiacoch vypracovať pastoračný plán pre tieto páry berúc do úvahy vo svetle apoštolskej exhortácie Amoris laetitia situáciu Katolíckej cirkvi v Poľsku.  

Záverečná správa zo zasadnutia Konferencie biskupov Poľska tiež poukazuje na výsledky iniciatívy Poľskej katolíckej charity v prospech sýrskych rodín v Aleppe. Viac než dvetisíc rodín získalo pomoc prostredníctvom programu „Rodina pre rodinu“, do ktorého sa zapojilo približne 7-tisíc poľských dobrodincov. -ej-