Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Rímska farnosť sv. Magdalény z Canossy prijala návštevu pápeža Františka


Rím 12. marca – Dnes vo večerných hodinách Svätý Otec František absolvoval návštevu Farnosti sv. Magdalény z Canossy na severozápade Ríma. Farnosť spravuje kongregácie Synov dobročinnej lásky, známa ako „kanosiáni“.

Po príchode o 16. hodine sa pápež najprv na športovisku stretol v spontánnom dialógu s deťmi a mládežou. Potom sa v divadelnej sále farnosti stretol s rodinami, zvlášť s rodičmi, ktorí mali krst dieťaťa v priebehu posledného roku. V ďalšej farskej sále ho ďalej privítali seniori a chorí z farnosti. Svätý Otec sa stretol aj s rehoľníkmi a rehoľníčkami z mužskej a ženskej kanosiánskej komunity a tiež s ich spolupracovníkmi pri pastoračnej starostlivosti o farnosť.

Pred svätou omšou Svätý Otec vyspovedal niekoľkých penitentov. V modernom farskom kostole potom slávil liturgiu 2. pôstnej nedele, pri ktorej sa v homílii zameral na hlavné posolstvo udalosti Ježišovho premenenia na hore ako prípravu učeníkov na jeho umučenie.

Pápež František upozornil na dve zmienky evanjelistu o Ježišovej kráse, ktorými sú samotný opis premenenia a Ježišova zmienka o zmŕtvychvstaní pri zostupe z hory, keď prikázal apoštolom, aby nehovorili o svojom zážitku kým nevstane z mŕtvych. Práve medzi týmito dvoma momentmi radosti a života je prítomný moment Ježišovho poníženia, jeho úplného sebazrieknutia sa na kríži, keď „sám seba urobil hriechom“ pre našu spásu. „Musíme veľa hľadieť na kríž. Je to Ježiš-Boh – «toto je môj milovaný Syn»,“ povedal okrem iného Svätý Otec.

Návšteva Farnosti sv. Magdalény z Canossy bola už štrnástou návštevou pápeža Františka vo farnosti v rámci Rímskej diecézy. -jb-

Viac...