Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Generálne audiencie a Anjel Pána

Pri modlitbe Anjel Pána Svätý Otec vyjadril sústrasť Guatemale


Vatikán 12. marca – Na modlitbu Anjel Pána so Svätým Otcom Františkom dnes prišlo na Námestie sv. Petra 35-tisíc veriacich. Svätý Otec v katechéze vysvetlil význam evanjeliovej udalosti Pánovho premenenia na hore. Ježiš takto zjavil apoštolom svoju slávu, aby im ukázal kam vedie kríž: „Kríž je dverami ku vzkrieseniu,“ povedal pápež František. Zároveň pozval veriacich, aby počas pôstneho obdobia nábožne rozjímali pred ukrižovaným Ježišom.

Pápež František vyjadril sústrasť Guatemale v súvislosti s tragédiou v San José Pinula, kde v stredu 8. marca pri požiari v štátnom domove pre sociálne ohrozené deti a mladistvých zomrelo najmenej  34 obetí a desiatky utrpeli zranenia. Obete sú najmä z radov dievčat, ktoré tam boli držané v drsných podmienkach s evidovanými prípadmi zneužívania a pokúsili sa o hromadný protest proti zlému zaobchádzaniu.

Po spoločnej modlitbe Anjel Pána a udelení apoštolského požehnania pridal Svätý Otec tieto slová:

„Drahí bratia a sestry, vyjadrujem svoju blízkosť ľudu Guatemaly, ktorý prežíva žiaľ nad závažným a žalostným požiarom, ktorý vypukol v (sociálnom ústave) Casa Refugio Virgen de la Asunción a zapríčinil obete na životoch a zranenia medzi dievčatami, ktoré tam bývali. Nech Pán prijme ich duše, uzdraví zranených, uteší ich rozžialené rodiny a celý národ. Modlím sa tiež, a prosím vás, aby ste sa modlili spolu so mnou, za všetkých chlapcov a dievčatá, ktorí sú obeťami násilia, zlého zaobchádzania, zneužívania a vojen. Toto je bolestná rana, toto je skrytý výkrik, ktorý my všetci musíme počuť a nesmieme sa ďalej tváriť, že nevidíme a nepočujeme.“

Plné znenie katechézy Svätého Otca

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Evanjelium tejto Druhej pôstnej nedele nám predkladá príbeh Premenenia Pána (porov. Mt 17,1-9). Vezmúc stranou troch z apoštolov, Petra, Jakuba a Jána, vystúpil s nimi na vysokú horu, kde sa udial tento jedinečný úkaz: Ježišova tvár „zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo“ (v. 2). Takýmto spôsobom Pán nechal zažiariť vo svojej vlastnej osobe tú božiu slávu, ktorú bolo možné prostredníctvom viery zachytiť v jeho učení a zázračných skutkoch. A toto premenenie na hore je sprevádzané zjavením sa Mojžiša a Eliáša, ktorí sa s ním rozprávali (porov. v. 3).  

Ten „jas“, ktorý charakterizuje túto mimoriadnu udalosť, symbolizuje jej cieľ: osvetliť mysle a srdcia učeníkov, aby mohli jasne pochopiť, kto je ich Učiteľ. Je to záblesk svetla, ktorý sa nečakane otvára nad tajomstvom Ježiša a osvetľuje celú jeho osobu a celý jeho príbeh.

Ježiš, ktorý už s rozhodnosťou vykročil smerom k Jeruzalemu, kde bude musieť podstúpiť odsúdenie na smrť ukrižovaním, chce pripraviť svojich učeníkov na tento škandál - škandál kríža -, na škandál príliš silný pre ich vieru, a zároveň predpovedať svoje vzkriesenie, manifestujúc sa ako Mesiáš, Boží Syn.

Ježiš ich pripravuje na ten smutný a veľmi bolestivý moment. V skutočnosti sa Ježiš prezentoval ako Mesiáš odlišný od očakávaní, od toho, aký by mal byť Mesiáš podľa ich predstáv. Nie mocný a slávny kráľ, ale pokorný sluha bez zbrane; nie vladár s bohatstvom ako znamením požehnania, ale chudobný človek, ktorý nemá kde hlavu skloniť; nie patriarcha s početným potomstvom, ale neženatý muž bez domu a domova. Ide naozaj o zjavenie Boha otočené naruby, a najviac znepokojujúcim znakom tohto škandalózneho zvratu je kríž. Ale práve skrze kríž sa Ježiš dostane ku slávnemu zmŕtvychvstaniu, ktoré bude definitívne, nie ako toto premenenie, ktoré trvalo istý moment, okamih.

Premenený Ježiš na vrchu Tábor chcel ukázať svojim učeníkom svoju slávu, nie aby im dal vyhnúť sa ceste kríža, ale aby im ukázal, kam kríž privádza. Kto zomiera s Kristom, s Kristom bude vzkriesený. A kríž je dverami ku vzkrieseniu. Kto s ním bojuje, s ním zvíťazí. Toto je posolstvo nádeje, ktoré obsahuje Ježišov kríž, vyzývajúce byť pevnými v našom živote. Kresťanský kríž nie je vybavením domu či ozdobou na nosenie, ale kresťanský kríž je odkazom na lásku, s ktorou sa Ježiš obetoval, aby zachránil ľudstvo od zla a od hriechu. V tomto Pôstnom čase nábožne kontemplujme obraz Ukrižovaného, Ježiša na kríži. Toto je symbol kresťanskej viery, emblematický obraz Ježiša, ktorý zomrel a bol vzkriesený pre nás. Dbajme na to, aby kríž poznamenával etapy našej pôstnej cesty, aby sme čoraz väčšmi chápali závažnosť hriechu a hodnotu obety, ktorou Vykupiteľ zachránil nás všetkých.

Presvätá Panna vedela kontemplovať Ježišovu slávu, skrývajúcu sa v jeho ľudskosti. Nech nám pomáha zotrvávať s ním v tichej modlitbe, nechať sa osvecovať jeho prítomnosťou, aby sme nosili v srdci, aj cez najtemnejšie noci, odraz jeho slávy.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -jb, as-