Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Svätý Otec František dnes slávi 59 rokov rehoľného života jezuitu


Vatikán 11. marca – V dnešný deň si Svätý Otec František pripomína 59. výročie svojho rehoľného života jezuitu. Priblížme si pri tejto príležitosti hlavné momenty jeho života ako rehoľníka. Do noviciátu Spoločnosti Ježišovej vstúpil, keď mal 21 rokov. Bolo to 11. marca 1958 v argentínskej Córdobe. Už pred týmto rozhodnutím sa pripravoval na kňazstvo v diecéznom seminári Villa Devoto v Buenos Aires.

Po absolvovaní predpísaných dvoch rokov noviciátu Jorge Bergoglio zložil rehoľné sľuby a pokračoval v príprave na kňazstvo filozofickými a teologickými štúdiami v jezuitských kolégiách najprv v Čile a neskôr v rodnej Argentíne. Keď v roku 1969 prijal kňazskú vysviacku, bol v reholi už vyše 10 rokov. Po posledných sľuboch, ktoré zložil 22. apríla 1973, bol páter Bergoglio v Argentíne krátky čas novicmajstrom. Už zakrátko, 31. júla 1973 ho ako 36-ročného generálny predstavený jezuitov P. Pedro Arrupe vymenoval za argentínskeho provinciála a túto službu vykonával šesť rokov.

Po vymenovaní za biskupa v roku 1992 pápežom sv. Jánom Pavlom II. už Mons. Bergoglio viac nepodliehal pod rehoľných predstavených, avšak neprestal byť jezuitom. Aj neskôr ako arcibiskup Buenos Aires, kardinál a napokon i ako pápež sa stále hlási k svojej rehoľnej príslušnosti. Pri mnohých príležitostiach to dal najavo aj svojou osobnou blízkosťou rehoľným spolubratom, napr.  pri stretnutiach s generálnymi predstavenými rehole, či už s pátrom Adolfom Nicolásom SJ alebo s jeho nástupcom, súčasným generálnym predstaveným P. Arturom Sosom SJ. Len celkom nedávno, 24. októbra 2016, Svätý Otec František osobne prišiel medzi delegátov Spoločnosti Ježišovej z celého sveta zhromaždených v Ríme na 36. generálnej kongregácii rehole. -jb-