Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Nemecký týždenník Die Zeit priniesol rozhovor s pápežom Františkom


Vatikán/Nemecko 9. marca – V nemeckom týždenníku Die Zeit dnes vyšiel rozhovor so Svätým Otcom Františkom. Šéfredaktor populárneho periodika vydávaného v Hamburgu Giovanni di Lorenzo sa v konverzácii s pápežom Františkom pýta na jeho názory na široké spektrum tém.

„Necítim sa byť výnimočným človekom“, hovorí pápež František v odpovedi na otázku, či ho negniavia veľké očakávania, ktoré k jeho osobe prechovávajú mnohí ľudia. „Som hriešnik“, „človek, ktorý robí, čo môže“, „bežný“ človek, odpovedá pápež. „Nezabúdajte, že idealizácia nejakej osoby je subtílna forma agresie“,„keď ma idealizujú, cítim sa byť napadnutý“, dodáva Svätý Otec.      

Nemeckého novinára zaujímala aj reakcia pápeža Františka na mediálne útoky, ktoré sa objavili v posledných mesiacoch napr. vo forme plagátov v uliciach Ríma v súvislosti najmä s pápežovým zásahom na vyriešenie vyhrotenej situácie Maltézskeho rádu. Svätý Otec otvorene vysvetľuje jednotlivé záležitosti a dodáva, že ani tieto udalosti ho neobrali o  pokoj: „Od chvíle, keď som zvolený za pápeža som nestratil pokoj. Chápem, že niekomu sa nepáči môj spôsob konania, nuž beriem jeho dôvod, jestvujú toľké spôsoby uvažovania, je to legitímne a aj ľudské, je to bohatosť.“  Pápež dodáva, že si denne vyprosuje zmysel pre humor známou modlitbou sv. Tomáša Morusa.

Rozhovor sa venuje aj otázke ako reagovať na krízu povolaní ku kňazstvu v Nemecku. Svätý Otec odpovedá, že ide o veľmi závažný problém, pretože bez kňazov veriaci nemajú Eucharistiu a „Cirkev bez Eucharistie nemá silu“. Aj tieto témy bude podľa jeho slov rozoberať budúca synoda zameraná na mladých a na povolania.

Ďalšia otázka Giovanniho di Lorenza smerovala k problému ťažkostí vo viere. Upozornil osobitne na osamotenosť veriacich, keď sa ocitnú v kríze viery, čoho je svedkom vo svojom prostredí, kde sa téma považuje za tabu. „Nedá sa rásť bez krízy“, vysvetľuje Svätý Otec a dodáva, že je to súčasťou procesu, ktorým sa človek prepracuje ku zrelosti. Priznáva, že ani on nebol uchránený od tmavých chvíľ, keď povedal Bohu: „Pane, tomuto nerozumiem“ a uvedomoval si vlastnú hriešnosť. V tejto súvislosti poukázal na príklad sv. apoštola Petra.

Svätý Otec sa vyjadril aj k ďalším problémom, ako napr. nárast populistických tendencií v politike. Za tými je podľa jeho slov vždy prítomný určitý falošný „mesianizmus“ a zdôvodňovanie uchovaním národnej identity. V tejto súvislosti poukázal naopak na veľkých povojnových politikov Európy, ktorí mali víziu jednotnej Európy založenú na bratstve a nie na populizme. Pápež opäť spomenul aj dramatickú existenciu súčasnej „svetovej vojny vedenej po kúskoch“, „ktorá sa robí modernými zbraňami a je tu celá štruktúra výrobcov zbraní, ktorá tomuto napomáha“.

Napokon pápež František odpovedá na otázku o jeho budúcich apoštolských cestách. Na priamu otázku novinára ohľadom možnej návštevy Nemecka v roku 500. výročia Lutherovej reformácie vysvetľuje, že tento rok bude jeho program opäť plný, a tak s návštevou nemožno počítať ani napriek mnohým pozvaniam od predstaviteľov krajiny. Túto príležitosť i 50. výročie ekumenických vzťahov s luteránmi sa rozhodol pripomenúť si už vopred návštevou švédskeho Lundu v minulom roku.

Na otázku o Rusku alebo Číne pápež František odpovedal, že do Ruska nemôže ísť, lebo by si to žiadalo ísť rovnako aj na Ukrajinu. V tomto roku však plánuje viacero iných ciest. V rozhovore pre Die Zeit konkrétne menoval Južný Sudán s poznámkou, že nevie, či sa to podarí zrealizovať, ďalej Indiu a Bangladéš, Kolumbiu a portugalskú Fatimu. Svätý Otec dodal, že zvažuje aj cestu do Egypta. Naopak cestu do Konga, o ktorej predtým uvažoval, pokladá pre tamojšiu politickú situáciu za neuskutočniteľnú. -jb-

Celý rozhovor v českom preklade