Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Cirkev vo svete

Mons. Jurkovič v Ženeve: Náboženská sloboda sa pošliapava stále viac


Vatikán/OSN Ženeva 8. marca – Náboženská sloboda je vo svete stále viac pošliapavaná. Na túto alarmujúcu situáciu upozornil na medzinárodnej konferencii stály pozorovateľ Svätej stolice pri ženevských úradoch OSN Mons. Ivan Jurkovič. Na kongrese 7. marca v Ženeve s názvom «Vzájomný rešpekt a pokojné spolunažívanie ako podmienka pre medzináboženský mier a stabilitu: podpora kresťanov a ďalších komunít» sa zúčastnil aj ruský pravoslávny metropolita Hilarion. 

„Napriek mnohým snahám rozvíjať a upevniť základné ľudské právo na náboženskú slobodu, sme v súčasnosti svedkami jej sústavného zhoršovania sa, a - mohli by sme dokonca povedať - útoku na toto neodňateľné právo v mnohých častiach sveta“, povedal Mons. Jurkovič. Vo svojom prejave upozornil aj na prejavy „globálnej ľahostajnosti“ v tejto oblasti, pričom poukázal najmä na dramatickú situáciu kresťanov na Blízkom východe.

„Naše bohaté náboženské tradície sa snažia ponúknuť zmysel a smer. [...] Vyzývajú k obráteniu, k zmiereniu, k záujmu o budúcnosť spoločnosti, k sebaobetovaniu pre spoločné dobro, k súcitu s tými, ktorí sú v núdzi,“ vysvetlil vatikánsky diplomat a  zdôraznil, že „voľba a praktizovanie viery musia byť oslobodené od nátlaku a donútenia.“

V kontexte, v ktorom „sa moderné formy tyranie snažia potlačiť slobodu náboženstva alebo ho redukovať na subkultúru bez práva na slovo vo verejnej sfére, alebo používajú náboženstvo ako zámienku na hrubé zaobchádzanie a nenávisť, je nevyhnutné, aby veriaci z rôznych náboženstiev spojili svoje hlasy a volali po mieri, po tolerancii a rešpektovaní dôstojnosti a práv toho druhého,“ dodal stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN v Ženeve Mons. Jurkovič. -ej-