Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Vo Vatikáne predstavili „Ženskú poradnú skupinu“ Pápežskej rady pre kultúru


Vatikán 7. marca – V rámci Pápežskej rady pre kultúru založili tzv. „Ženskú poradnú skupinu“ (Consulta femminile). Ide o trvalý orgán zložený výlučne zo žien, ktorého cieľom je dať v rámci dikastéria väčší priestor hlasu ženy. Skupinu zloženú momentálne z 37 členiek koordinuje Consuelo Corradiová, prorektorka pre výskum a medzinárodné vzťahy rímskej Univerzity LUMSA.

Ženskú poradnú skupinu predstavili dnes vo Vatikánskom tlačovom stredisku za účasti kardinála Gianfranca Ravasiho. Predseda Pápežskej rady pre kultúru o úlohe tohto poradného orgánu povedal:

Má to byť predovšetkým ženský pohľad zameraný na všetky aktivity nášho dikastéria. Ich prínos môže byť dôležitý na dvoch úrovniach. Samozrejme na úrovni obsahov, niektorých obsahov, ktoré sme nepredvídali, pretože sú viac spojené s ich ženskou skúsenosťou, so skúsenosťou pracovnou a tiež súvisí s ich pozíciou laičiek. Druhý aspekt sa týka štýlu: ide o snahu priniesť napr. globálnejší a farebnejší pohľad na skutočnosti a témy, ktorými sa zaoberáme, zanechajúc do istej miery takú analýzu, ktorá je len čisto teologicko-filozofická, vlastná cirkevnému jazyku.

Ďalej kard. Ravasi upozornil, že nejde len o nejaký kozmetický prvok, niečo iba naoko, ale že tieto vzdelané a skúsené ženy budú reálnym prínosom pre činnosť Pápežskej rady.

Medzi členkami organizácie sú vyučujúce na univerzitách, podnikateľky, ženy aktívne v politike, umelkyne, novinárky. Sú tam aj dve rehoľné sestry a dve zamestnankyne Vatikánu: redaktorka vatikánskeho rozhlasu Roberta Gisottiová a kurátorka Expozície súčasného umenia vo Vatikánskych múzeách Micol Fortiová. Členky Ženskej poradnej skupiny pochádzajú z rôznych krajín a tiež z rôznych vierovyznaní, zastúpenie má aj islam v osobe iránskej teologičky Shahrazad Houshmandovej.

Koordinátorka Ženskej poradnej skupiny Consuelo Corradiová sa v tejto súvislosti vyjadrila o špecifickom prínose žien:

„Ženy sú iné ako muži. Rovnosť v právach neznamená stratiť naše odlišnosti. Aká je tá ženská odlišnosť? Zhrniem to takto: vedieť zmiešať jemnosť zo silou. A chceme byť svedectvom pre mužov, že je možné prežívať pohnutie, trpieť i radovať sa spolu s druhými bez toho, aby sme stratili vlastnú silu.“ -ab-