Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Cirkev vo svete

Biskup Jeruzalema Mons. Pizzaballa: Potrebujeme sa vydať na cestu obrátenia


Izrael 6. marca – „Pôstne obdobie je skutočne cestou obrátenia. My, biskupi a kňazi patriarchátu, patríme medzi hriešnikov, ktorí prosia o Božie milosrdenstvo a prosia o milosť obrátenia. Naše omyly a naše mylné úsudky sú jasne pred našimi očami.“ To sú slová apoštolského administrátora Jeruzalemského latinského patriarchátu Mons. Pierbattistu Pizzaballu OFM, ktoré napísal po siedmich mesiacoch od uvedenia do úradu kňazom svojej diecézy.

Mons. Pizzaballa v liste upozorňuje najmä na vážnu situáciu školstva s vysvetlením, že patriarchát uplynutých 170 rokov zohrával a naďalej zohráva významnú úlohu v živote Svätej zeme. „Naše farnosti, naše školy a mnohé ďalšie inštitúcie výrazne prispeli k životu kresťanov v týchto končinách a posilnili naše svedectvo viery v Krista a jeho zmŕtvychvstanie. Urobili sa chyby, ktoré zranili život patriarchátu, finančne i administratívne“, uvádza patriarcha vo svojom liste. Ako konkrétny príklad menuje Americkú katolícku univerzitu v jordánskej Madabe.

„V niektorých dôležitých oblastiach sme urobili chybu možno preto, lebo sme sa dostatočne nezamerali na našu prvotnú misiu: ohlasovať Evanjelium a venovať sa pastoračným aktivitám,“ napísal ďalej apoštolský administrátor Jeruzalemského latinského patriarchátu Mons. Pizzaballa, ktorý sa v týchto mesiacoch stretol s biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi a laikmi a navštívil mnohé časti svojej diecézy. Túto situáciu treba podľa jeho slov riešiť „s úprimnosťou, odvahou, odhodlaním a bratskou láskou“.

Katolícke školy v Izraeli museli v minulom roku zápasiť aj so situáciou zníženia financovania zo strany vlády. -ej-