Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Slovenské aktivity

Rím navštívila Rada hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi zo Slovenska


Vatikán/Slovensko 5. marca - Na Kongregácii pre východné cirkvi v Ríme sa 2. marca 2017 uskutočnilo 22. riadne zasadnutie Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku. Zúčastnili sa na ňom prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri, sekretár kongregácie arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, podsekretár kongregácie Mons. Lorenzo Lorusso OP a všetci členovia Rady hierarchov – prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR, bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák, pomocný prešovský biskup Milan Lach SJ – a sekretár rady o. Michal Onderko.

Ako sa uvádza v tlačovej správe Rady hierarchov, účastníci stretnutia si „v priateľskej atmosfére bratského spoločenstva vymenili svoje pohľady na jednotlivé body programu týkajúce sa života Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi na Slovensku. Medzi bodmi rokovania bola aj otázka personálneho obsadenia slovenskej gréckokatolíckej eparchie v Kanade, doriešila sa delimitácia majetku medzi Prešovským arcibiskupstvom a Košickou eparchiou, rokovalo sa o otázke vzájomného súhlasu výmeny právomoci biskupov medzi gréckokatolíckymi a rímskokatolíckymi biskupmi. Rada hierarchov sa zaoberala aj rôznymi druhmi evanjelizácie, ktoré nie sú v súlade s katolíckou vierou a duchovným a liturgickým dedičstvom východných katolíckych cirkví. Prefekt kongregácie Leonardo Sandri prítomných biskupov povzbudil k vernej službe pre dobro im zverených veriacich na Slovensku.“ (Zdroj: www.grkatpo.sk) -jb-