Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Ekonomický sekretariát Svätej stolice zverejnil finančná bilanciu za rok 2015


Vatikán 4. marca – Ekonomický sekretariát Svätej stolice dnes informoval o finančnej bilancii za rok 2015. Bilancia Svätej stolice za uvedený rok vykázala deficit 12,4 milióna eur, zatiaľ čo Governatorát Mestského štátu Vatikán bol za toto obdobie v pluse vo výške 59,9 milióna.

Ako uvádza tlačová správa, hlavnými príjmami Svätej stolice boli okrem výnosov z investícií  príspevky diecéz vo výške 24 miliónov a príspevok  50 miliónov z Inštitútu pre náboženské diela IOR - vatikánskej „banky“. Ako po iné roky, najvyššou výdajovou položkou boli mzdy zamestnancov. Podstatná časť príjmov Governatorátu plynula z kultúrnych aktivít, najmä v spojení s Vatikánskymi múzeami.

Vyúčtovanie za rok 2015 predstavuje prvú finančnú súbornú správu vyhotovenú podľa Vatikánskych pravidiel finančného manažmentu (VFMP), schválených pápežom Františkom 24. októbra 2014, ktoré sú založené na medzinárodných účtovných princípoch pre verejný sektor (IPSAS).

Ekonomický sekretariát na čele s prefektom kardinálom Georgeom Pellom informoval Ekonomickú radu, ktorá je jeho nadriadeným a kontrolným orgánom, že proces smerom k plnej aplikácii spomenutých pravidiel VFMP je zásadným spôsobom rozbehnutý, pričom zároveň zdôraznil, že je ešte potrebný nejaký ten rok na dotiahnutie procesu do konca, aby ročnú finančnú bilanciu mohla riadne sprevádzať aj kompletná účtovná revízia, čiže audit, čo sa zatiaľ neudialo.

Za výrazný pokrok označil Ekonomický sekretariát proces plánovania rozpočtu. Správa uvádza, že rozpočet na rok 2017 bol predložený Ekonomickej rade po prvý raz pred začiatkom kalendárneho roka. -jb-