Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Pápež spovedal kňazov svojej diecézy na stretnutí o „raste viery u kňaza“


Vatikán 2. marcaDnes predpoludním zavítal Svätý Otec František do Lateránskej baziliky, aby tam viedol duchovnú obnovu pre farárov a pastoračných kňazov Rímskej diecézy. Najprv sa Svätý Otec takmer hodinu venoval spovedaniu. Keď vyspovedal asi 15 kňazov, prihovoril sa zhromaždeným, ktorí zaplnili hlavnú loď baziliky.

Ako podnet na osobnú duchovnú obnovu v rámci Pôstneho obdobia pre nich pápež František pripravil meditatívny text s názvom „Rast viery v živote kňaza“. Hlavné body im predložil vo forme prednášky, v ktorej úvode zdôraznil nevyhnutnosť rastu viery:

„Ak viera nerastie, zostáva nezrelá. A sú ľudské životy, i kňazské, ktoré zostali na pol ceste, pretože ich viera nerástla, nešla už ďalej. A my kňazi, ak nemáme vieru zrelú, schopnú vzbudzovať vieru u druhých v zmysle otcovstva, môžeme narobiť zlo, a veľké zlo. Ale ak viera rastie, prináša množstvo ovocia.“

Svätý Otec vo svojej meditácii vychádzal zo slov apoštolov adresovaných Ježišovi: „Daj nám väčšiu vieru!“, ktoré zachytáva sv. Lukáš (Lk 17,5). Pripomenul, že táto prosba učeníkov zaznela po tom, ako im Ježiš hovoril o milosrdenstve a potrebe odpustiť 77-ráz. Pápež citoval Katechizmus: „Aby sme žili, rástli a vytrvali vo viere až do konca, musíme ju živiť Božím slovom a musíme prosiť Pána, aby nám ju zveľaďoval; viera má byť „činná skrze lásku“ (Gal 5,6), udržiavaná nádejou a zakorenená vo viere Cirkvi“ (KKC 162).

Po týchto slovách Svätý Otec v priebehu pol hodiny prešiel vybranými časťami meditácie. V prvej časti položil dôraz na tri momenty: pamäť, nádej a rozlišovanie. V druhej časti sa už konkrétne zameral na osobu apoštola Petra a jeho rast viery cez skúsenosti úspechov i zlyhaní. Kňazom odporúčal premeditovať si celý text počas Pôstneho obdobia.

Okrem spomínaného 11-stranového pôstneho podnetu podaroval Svätý Otec každému z farárov aj knihu s názvom „Nemajte strach odpúšťať“. Ide o rozhovory s 90-ročným argentínskym kapucínom Luisom Dri, známym spovedníkom, ktorého sám pápež František viackrát citoval pri rozličných príležitostiach. -jb-

Myšlienky z 1. časti príhovoru Svätého Otca