Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Slovenské aktivity

V Košiciach oslávili 20 rokov gréckokatolíckeho biskupstva a 25. jubileum vladyku Chautura


Slovensko 26. februára – Za účasti troch desiatok biskupov byzantského i latinského obradu dnes v Košiciach oslávili 20. výročie vzniku gréckokatolíckeho exarchátu, predchodcu dnešnej Košickej eparchie. Slávnostnej archijerejskej svätej liturgii v chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky predsedal košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR, od ktorého biskupskej vysviacky - chirotónie uplynulo 25 rokov a ktorý v tomto roku oslávi aj 60. životné jubileum. Svätý Otec František zablahoželal košickému eparchovi Milanovi Chauturovi listom, ktorý prečítali počas slávnosti.

Ako slávnostný kazateľ prišiel z Vatikánu arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. V homílii vyjadril vďačnosť voči Bohu za dobrá, ktorými Cirkev požehnal cez samostatné gréckokatolícke biskupstvo v Košiciach a cez osobu jeho biskupa. Význam zriadenia exarchátu a neskôr eparchie v Košiciach ukázal na pozadí histórie, ktorá si pamätá aj ústrky a útoky voči Gréckokatolíckej cirkvi, ktorým sa vo svojom živote nevyhol ani jubilujúci vladyka.

Medzi koncelebrujúcimi biskupmi boli okrem prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka, bratislavského eparchu Petra Rusnáka a prešovského pomocného biskupa Milana Lacha početní slovenskí biskupi latinského obradu. Rovnako to boli aj hostia zo zahraničia, gréckokatolícki biskupi najmä z Ukrajiny, Maďarska a USA.

V závere liturgie nitriansky diecézny biskup Viliam Judák spolu s blahoprajným žičením odovzdal vladykovi Milanovi Chauturovi ako dar relikviu sv. Cyrila, ktorú následne vložili do ikony patrónov eparchie sv. Cyrila a Metoda, ktorá bude počas celého roka putovať po farnostiach Košickej eparchie. Osobitný blahoprajný list apoštolského nuncia v Slovenskej republike Mons. Maria Giordanu prečítal zástupca nunciatúry. Slávnosť zavŕšili gratulačné príhovory prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka a košického arcibiskupa a metropolitu Bernarda Bobera.

Košický apoštolský exarchát zriadil bulou z 21. februára 1997 pápež sv. Ján Pavol II. vyčlenením z Prešovskej eparchie, pričom na jeho čelo menoval dovtedajšieho pomocného biskupa Prešovskej eparchie Milana Chautura CSsR. Do úradu bol uvedený 2. marca 1997 slávnostnou intronizáciou v katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach 13. apríla 1997 za prítomnosti apoštolského nuncia v SR arcibiskupa Luigiho Dossenu a biskupov zo Slovenska i zahraničia. V čase svojho vzniku mal Košický apoštolský exarchát 80 farností s vyše 70 tisíc veriacimi, 98 diecéznymi a 12 rehoľnými kňazmi a 57 seminaristami.

V roku 2008 dňa 30. januára pápež Benedikt XVI. v rámci zriadenia Gréckokatolíckej metropolie sui iuris na Slovensku povýšil Košický apoštolský exarchát na samostatnú Košickú eparchiu. V súčasnosti je Gréckokatolícka eparchia Košice spoločenstvom s asi 80 tisíc katolíkmi byzantského obradu, žijúcimi v 95 farnostiach, v 17 mestách a 440 obciach. V rámci siedmich protopresbyterátov sa o nich pastoračne stará 175 kňazov a traja diakoni. Na kňazstvo sa pripravuje 18 seminaristov. -jb-