Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Svätý Otec povzbudil farárov k horlivému sprevádzaniu snúbencov i manželov


Vatikán 25. februára – Svätý Otec František povzbudil správcov farností k horlivému sprevádzaniu snúbencov i manželov. Urobil tak pri dnešnom stretnutí s účastníkmi formačného kurzu Rímskej roty pre farárov, zameraného na proces skúmania platnosti sviatostného manželstva a súvisiace pastoračné a právne otázky. Ako ľudí, ktorí najlepšie a v priamom kontakte poznajú situáciu rodín v celej jej zložitosti ich povzbudil byť pre každý pár horlivými sprievodcami. Majú tak robiť vydávaním svedectva viery a aktívnou podporou.

„Predovšetkým dbajte, aby ste dosvedčovali milosť sviatosti manželstva a prvoradé dobro rodiny, životne dôležitej bunky spoločnosti, prostredníctvom ohlasovania, že manželstvo medzi mužom a ženou je znakom manželskej jednoty medzi Kristom a Cirkvou.“

Toto svedectvo má byť podľa slov Svätého Otca súčasťou prípravy snúbencov na manželstvo i sprevádzania mladých párov. V príhovore farárom to ďalej zdôraznil týmito slovami:

„Manželstvo je totiž obrazom Boha, stvoreným pre nás ním samým, ktorý je dokonalým spoločenstvom troch Osôb, Otca, Syna a Ducha Svätého. Láska trojjediného Boha a láska medzi Kristom a jeho nevestou Cirkvou nech sú stredom manželskej katechézy a evanjelizácie: cez osobné a komunitné stretnutia, plánovité či spontánne, neúnavne ukazujte všetkým, osobitne manželom, toto „veľké tajomstvo“ (porov. Ef 5,32).“  

Pápež František farárom pripomenul, aby „popri vydávaní tohto svedectva boli vo svojej starostlivosti aj oporou pre tých, ktorí si uvedomili, že ich zväzok nie je pravým sviatostným manželstvom a chcú sa dostať z tejto situácie“. Súčasne s tým majú byť ako farári „skutočne evanjeliovým spôsobom blížnymi ... aj tým mladým, ktorí dávajú prednosť spolužitiu bez toho, aby sa zosobášili. Títo na rovine duchovnej a morálnej patria medzi chudobných a maličkých, voči ktorým Cirkev, v šľapajach svojho Majstra a Pána, chce byť matkou, ktorá ich neopúšťa, ale sa k nim približuje a ujíma sa ich.“

Napokon pripomenul svoje nedávne odporúčanie, ktoré vyjadril v príhovore členom tribunálu Rímskej roty pri stretnutí s nimi  21. januára 2017, aby sa uviedol do praxe „opravdivý katechumenát budúcich manželov, ktorý bude zahŕňať všetky etapy sviatostnej cesty: čas prípravy na manželstvo, čas jeho slávenia i čas bezprostredne nasledujúcich rokov“.

„Takýto katechumenát sa v prvom rade zveruje vám farárom, nevyhnutným spolupracovníkom biskupov. Povzbudzujem vás k jeho realizácii napriek ťažkostiam, s ktorými sa môžete stretať. Myslím si, že najväčšou ťažkosťou môže byť predstava o manželstve alebo jeho prežívanie ako istej spoločenskej záležitosti – „musíme absolvovať túto spoločenskú záležitosť“ – a nie ako pravej sviatosti, ktorá si vyžaduje dlhú prípravu. Dlhú.“ - zopakoval Svätý Otec. -jb-