Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Pápež ocenil u komunity Capodarco aktívnu rolu hendikepovaných


Vatikán 25. februára – Pápež František dnes na súkromnej audiencii v mimoriadne srdečnej atmosfére prijal členov medzinárodnej komunity Capodarco, ktorá sa venuje ľuďom z fyzickým a mentálnym znevýhodnením. Pomoc poskytuje aj tým, ktorí sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách a ich rodinám. Svätý Otec vo svojom príhovore poukázal na nevyhnutnosť začleniť týchto najmenších do života spoločnosti:  

„Aj človek s postihnutím a fyzickou, psychickou či morálnou slabosťou musí mať príležitosť zúčastňovať sa na živote spoločnosti a musí sa mu pomôcť využiť svoj potenciál v rôznych dimenziách. Jedine vtedy, ak budú uznané práva tých najslabších, môže spoločnosť povedať, že sa zakladá na práve a spravodlivosti. Spoločnosť, ktorá dáva priestor len ľuďom, ktorí sú plne funkční, vo všetkom samostatní a nezávislí by nebola spoločnosť hodná človeka. Diskriminácia na základe výkonu nie je o nič menej žalostná, než tá, ktorá sa zakladá na rase alebo majetku či náboženstve.“

Pápež zvlášť ocenil u komunity Capodarco jej cieľavedomý prístup podporovania aktívnej roly hendikepovaných:

 „Tento váš prístup k tým najslabším presahuje postoj založený na súcite a asistencii, a tak napomáha protagonizmu človeka s ťažkosťami v spoločenskom kontexte, ktorý nie je uzatvorený sám v sebe, ale je otvorený pre spoločnosť. Povzbudzujem vás na tejto ceste, ktorá vidí prvoradý význam v priamej osobnej aktivite samotných znevýhodnených.“

Svätý Otec František vo svojom príhovore komunite Capodarco tiež vyzdvihol „odvážnu pomoc rodín a dobrovoľníkov“. Pod vznik komunity, ktorá tento rok slávi 50. výročie, sa podpísali aj mnohé púte členov spoločenstva do Lúrd a talianskeho Loreta.

Vyše 2500 členov komunity Capodarco v Aule Pavla VI. sprevádzali jej zakladateľ don Franco Monterubbianesi a súčasný predseda don Vinizio Albanesi. Dnes je Capodarco prítomné so svojimi komunitami na 14 miestach v Taliansku, ďalej v Albánsku, Kamerune, Ekvádore a v Kosove. -ej-