Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Pápež František na stretnutí vedcov: Pitná a bezpečná voda je základné ľudské právo


Vatikán 25. februára – „Každý človek má právo na pitnú a bezpečnú vodu. Je to základné ľudské právo.“ Týmito slovami sa v piatok 24. februára prihovoril pápež František členom Pápežskej akadémie vied, ktorí sa zišli v Ríme na seminári o ľudskom práve na vodu. Podľa slov Svätého Otca ide o podstatnú a naliehavú otázku.

„Je bolestné vidieť ako v legislatíve nejakej krajiny alebo skupiny krajín sa voda nepovažuje za ľudské právo... Je to problém, ktorý sa týka všetkých a spôsobuje, že náš spoločný dom trpí toľkou biedou. Volá po účinných riešeniach, skutočne schopných prekonať egoistické postoje, ktoré zabraňujú realizácii tohto vitálneho práva pre všetkých ľudí.“

Naše právo na vodu však úzko súvisí aj s povinnosťou, ktorú máme voči vode, vysvetlil pápež František. Je preto potrebné „konať konkrétnou formou, aby sa zabezpečil politický a právny záväzok voči vode“. Píše sa o tom aj v rezolúcii OSN z roku 2010 o ľudskom práve na prístup k čistej vode a na zdravé prostredie.

„Právo na vodu je determinujúce na prežitie ľudí (porov. Encyklika Laudato si’, 30) a rozhoduje o budúcnosti ľudstva. Je tiež prioritné vychovávať nové generácie o vážnosti tejto skutočnosti. Formovanie svedomia je neľahká úloha; vyžaduje si presvedčenie a odhodlanie. A ja sa pýtam, či uprostred tejto tretej rozkúskovanej svetovej vojny, ktorú žijeme, nesmerujeme k veľkej svetovej vojne o vodu.“       

Svätý Otec ďalej poukázal na štatistický údaj, že každý deň tisíc detí zomrie na choroby, ktoré súvisia s vodou, a milióny ľudí požívajú kontaminovanú vodu. „Ak porušíme toto základné právo, ako budeme schopní starať sa a bojovať za ostatné [práva]?“ položil si otázku pápež a dodal:

„V tomto záväzku dať vodu na miesto, ktoré jej patrí, chýba kultúra starostlivosti (porov. ibid., 231). Zdá sa, že ide o niečo poetické a vskutku, stvorenie je «poiesis», tá kultúra starostlivosti, ktorá je kreatívna a tiež podporovania kultúry stretnutia, v ktorej sa v spoločnej veci spájajú všetky potrebné úsilia vedcov a podnikateľov, vlád a politikov.“  

Pápež František na záver svojho príhovoru povzbudil členov Pápežskej akadémie vied, aby pokračovali v práci, ktorá „je potrebná a prednostná, aby iní ľudia mohli žiť“. -ej-