Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Slovenské aktivity

Mons. Jozefa Zlatňanského pochovali v Topoľčiankach s kondolenciou Svätého Otca


Slovensko 16. februára – Posledná rozlúčka s Mons. Jozefom Zlatňanským, titulárnym biskupom diecézy Montefiascone, ktorý zomrel 11. februára vo veku 89 rokov, bola dnes dopoludnia v jeho rodisku Topoľčiankach. Za účasti predstaviteľov Katolíckej cirkvi z celého Slovenska apoštolský nuncius Mario Giordana prečítal kondolenciu zaslanú v mene pápeža Františka vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Parolinom. Uvádzame ju v plnom znení:

„Svätý Otec, dozvediac sa o úmrtí otca biskupa Jozefa Zlatňanského, vyjadruje svoju úprimnú sústrasť Nitrianskej diecéze, jeho príbuzným, priateľom a známym, a oceňujúc jeho dlhoročnú a obetavú prácu v službách Svätej stolice sa úprimne modlí za jeho dušu, udeľujúc zároveň všetkým, ktorí oplakávajú jeho odchod a ktorí sa s ním prišli rozlúčiť, svoje apoštolské požehnanie. Aj ja sa pripájam ku kondolenciám a uisťujem o svojej spomienke pri Pánovom oltári. Kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár Jeho Svätosti“

Pohrebnej svätej omši vo farskom kostole sv. Kataríny v Topoľčiankach predsedal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska a homíliu predniesol nitriansky diecézny biskup Viliam Judák.

Zosnulého biskupa Zlatňanského Mons. Judák charakterizoval ako skromného a pracovitého človeka a zároveň vzdelaného teológa, v službe Svätej stolice vo významných vatikánskych úradoch na poli náuky viery a mravov a spolupracovníka vtedajšieho kardinála Jozefa Ratzingera ako prefekta Kongregácie pre náuku viery. Prekladateľskou a publikačnou prácou v spolupráci so Slovenským ústavom sv. Cyrila a Metoda napomáhal uchovať vo svojej vlasti v ťažkom historickom období neslobody cyrilometodské dedičstvo viery.

Mons. Jozef Zlatňanský sa tak „prejavil ako jedna z najvýraznejších teologických osobností slovenského exilu i slovenského života vôbec,“ uviedol biskup Judák v homílii. Jeho „svedectvo života s Bohom“ sa prejavilo aj v poslednom  období po návrate do rodných Topoľčianok v roku 2006, keď naďalej pracoval pre dobro Cirkvi na Slovensku najmä dbaním o teologickú terminológiu, ako aj podporovaním misií v Afrike či Rusku.

Napokon prežil aj ťažkú skúšku choroby na sklonku života v starostlivosti Milosrdných sestier Svätého kríža. Ako na záver dodal Mons. Judák, nádej, ktorú Mons. Zlatňanský vložil do Krista zostanú pripomínať slová na jeho hrobe, ktoré si sám vybral: „Potom budeme navždy s Pánom“.

Spolu s Mons. Zvolenským pri zádušnej omši koncelebrovali prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober a ďalší členovia biskupského zboru Slovenska ako aj veľký počet kňazov. Pred záverom omše sa prihovoril apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana, ktorý prečítal spomenutý telegram Svätého Otca.

Po kondolenčnom liste od kardinála Jozefa Tomka vystúpila  provinciálna predstavená Milosrdných sestier Svätého kríža sr. Šebastiána Tuptová so svedectvom o úcte zosnulého Mons. Zlatňanského k bl. sestre Zdenke Schelingovej, po ktorej pomenoval aj dom, ktorý po návrate do vlasti vybudoval v Topoľčiankach. Za Hnutie fokoláre prehovoril MUDr. Martin Uher. Priblížil veľmi úzke vzťahy Mons. Zlatňanského s hnutím už od jeho počiatkov, ktoré  trvali až do konca jeho života.

Za najväčšieho rodáka obce Topoľčianky označil biskupa Zlatňanského starosta Juraj Mesko. Slová vďaky sestrám Svätého kríža, ktoré sa o otca biskupa nezištne starali v rokoch jeho staroby vyjadrili v mene príbuzných synovec Ján Zlatňanský a v mene farnosti jej duchovný správca Jozef Daško. (Audiozáznam príhovorov)

Rakvu s telesnými pozostatkami po svätej omši uložili na miestnom cintoríne. Priamy prenos z pohrebnej svätej omše v Topoľčiankach vysielali slovenské katolícke médiá TV LUX a Rádio Lumen. -jb-

Mons. Jozef Zlatňanský v spomienkach kardinála Jozefa Tomka