Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Cirkev vo svete

Slovanská slávnosť pri hrobe sv. Cyrila v Ríme bola v réžii Slovenska


Rím 15. februára – Slávnosť patrónov Európy sv. Cyrila a Metoda, ktorá sa v Ríme každoročne slávi 14. februára v Bazilike sv. Klementa za účasti slovanských národov, bola tento rok v réžii slovenskej komunity. Hlavným celebrantom bol kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.

Homíliu v talianskom jazyku predniesol arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Pripomenul, že svätí solúnski bratia prišli za pápežom do Večného mesta práve pred 1150 rokmi. Predstavil ich ako mužov viery a kultúry s víziou sveta ako harmonického spojenia Božích a ľudských skutočností. Okrem iného poukázal aj na ich skúsenosť dialógu s islamom, pričom zdôraznil, že ak dnešná Európa chce byť schopná niečoho podobného, nedokáže to bez potvrdenia svojej základnej identity vo vzťahu k Bohu.

Odkaz sv. Cyrila a Metoda pre dnešnú Európu ukázal arcibiskup Vasiľ aj ako výzvu pre oblasť legislatívy, aby sa pozitívny ľudský zákon nikdy nestaval nad zákon prirodzený a Boží. Sekretár Kongregácie pre východné cirkvi pred prítomnými zástupcami európskych národov skonštatoval, že Európa má ešte stále rezervy v plnom docenení kultúrneho príspevku slovanských národov a východnej kresťanskej tradície v rámci celej Cirkvi.

AUDIO - Homília arcibiskupa Cyrila Vasiľa (v taliančine):

Pri omši s kardinálom Jozefom Tomkom koncelebrovali aj emeritný prefekt Kongregácie pre zasvätený život, slovinský kardinál Franc Rodé, prešovský pomocný biskup Milan Lach SJ a početní predstavení kolégií a rehoľných komunít v Ríme. Účinkoval Katedrálny zbor z Nitry, ktorý pod vedením svojho umeleckého vedúceho Vladimíra Kopca predniesol latinské i slovenské liturgické spevy, starosloviensky Otčenáš a ďalšie diela.

Prítomných predstaviteľov cirkevného a kultúrneho života jednotlivých krajín na slávnosti privítal rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda Pavol Zvara. Slovensko reprezentovali obaja veľvyslanci sídliaci v Ríme, veľvyslanec pri Svätej stolici Peter Sopko a veľvyslanec v Taliansku Ján Šoth, ako aj riaditeľ Slovenského kultúrneho inštitútu v Ríme Peter Dvorský. Prítomní boli zástupcovia Českej republiky, Slovinska, Chorvátska, rektori pápežských kolégií spomenutých krajín, vrátane starobylého Kolégia Anima pre nemecky hovoriacu oblasť. Prior írskej dominikánskej komunity pri Bazilike sv. Klementa sa na záver poďakoval aj niekoľkými slovami v slovenčine.           

Po svätej omši celé zhromaždenie za spevu litánií zostúpilo v procesii so zažatými sviecami do podzemia baziliky uctiť si sv. Cyrila pri jeho hrobe. Celú slávnosť po liturgickej i organizačnej stránke tento rok zabezpečilo Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda. Záverečné pohostenie v priestore stĺpového nádvoria starobylej baziliky pripravili slovenské sestry satmárky, čiže Milosrdné sestry sv. Vincenta, ktoré si tento rok pripomínajú aj štvorstoročnicu vincentskej charizmy. -jb-