Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Pápež František sa zastal práv domorodých národov


Vatikán 15. februára – Pápež František v stredu tesne pred generálnou audienciou prijal v komplexe Auly Pavla VI. štyridsať zástupcov domorodých komunít. Tí sa v týchto dňoch zúčastňujú v Ríme na konferencii, ktorú každé dva roky organizuje Medzinárodný fond pre poľnohospodársky rozvoj (IFAD). Hlavným cieľom iniciatívy OSN je podporovať ekonomické postavenie domorodých národov.     

Svätý Otec vo svojom krátkom príhovore hovoril o potrebe „zladenia práva na rozvoj, vrátane toho spoločenského a kultúrneho, s ochranou charakteristík, ktoré sú vlastné domorodým národom a ich teritóriám“. Toto by malo byť podľa pápežových slov zrejmé najmä vtedy, pokiaľ ide o „plánovanie ekonomických aktivít, ktoré môžu zasahovať do domorodých kultúr a ich dedičského vzťahu s pôdou“. Konfrontácie a konflikty tak môžu byť prekonané vyžiadaním si „predchádzajúceho a informovaného súhlasu“ domorodých obyvateľov zo strany vládnych autorít.  

Druhý aspekt „sa týka rozvoja usmernení a projektov, ktoré berú do úvahy domorodú identitu so špeciálnym akcentom na mladých a ženy,“ dodal ďalej pápež František:

„Začlenenie, nielen branie do úvahy! To znamená, že vlády musia uznať, že domorodé komunity sú súčasťou populácie, treba ich oceniť, konzultovať s nimi a umožniť im plnú účasť na miestnej i národnej úrovni. Nemožno dovoliť sociálne vylúčenie alebo rozdelenie na triedy: prvá trieda, druhá trieda... Žiada sa integrácia s plnou účasťou“.   

Podľa slov Svätého Otca môže Medzinárodný fond pre poľnohospodársky rozvoj „efektívne prispieť k tomuto návodu vďake svojim finančným zdrojom a odbornosti“. Fond bol založený v roku 1977 ako medzinárodná finančná inštitúcia, ktorá má za úlohu napomôcť odstráneniu chudoby na vidieku v rozvojových krajinách. Približne 75% tých najchudobnejších ľudí na svete, viac než 1,4 miliardy žien, detí a mužov, žije vo vidieckych oblastiach a ich životy závisia od poľnohospodárskej činnosti.

Na záver svojho príhovoru sa pápež František na zástupcov domorodých obyvateľov obrátil s nasledovnou výzvou:

„A vy, uprostred vašich tradícií, vašej kultúry, lebo to, čo vy vnášate do dejín je kultúra, žite pokrok so zvláštnou starostlivosťou o matku zem. V tejto chvíli, kedy ľudstvo pácha vážny hriech, lebo sa nestará o zem, vás vyzývam, aby ste o tomto naďalej vydávali svedectvo; a nedovoľte, aby nové technológie, ktoré sú legitímne a dobré, nedovoľte, aby zničili zem, aby zničili ekológiu, ekologickú rovnováhu a aby nakoniec zničili múdrosť národov“. -ej-