Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Slovenské aktivity

Titulárna slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Pápežskom slovenskom kolégiu v Ríme


Rím 13. februára – Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi predsedal v nedeľu 12. februára titulárnej slávnosti Kaplnky sv. Cyrila a Metoda Pápežského slovenského kolégia v Ríme za bohatej účasti slovenskej komunity vo Večnom meste.

V úvode slávnosti, ktorá sa začala o 16.30 rektor kolégia Pavol Zvara osobitne pozdravil medzi čestnými hosťami kardinála Jozefa Tomka, veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici Petra Sopka s manželkou, veľvyslanca SR pri Talianskej republike Jána Šotha a ďalších predstaviteľov.

Koncelebrovalo niekoľko desiatok slovenských kňazov latinského i východného obradu, prítomné boli rehoľné sestry z viacerých kongregácií. Účinkoval Nitriansky katedrálny zbor pod vedením Mgr. Vladimíra Kopca.

homílii arcibiskup Vasiľ poukázal na „genius loci“ slovenského kolégia a ústavu v Ríme a vo viacerých oblastiach ukázal dôvody, pre ktoré reprezentujú hodnotu pre dnešok. Predstavil ich ako miesta „nerozlučne spojené s cyrilometodským dielom, jeho duchom, jeho odkazom, jeho prienikom do našich moderných duchovných dejín, do dejín cirkvi i do dejín spoločenského života nášho národa.“ Okrem iného povedal:

 „Je to dom, kde sa kedysi vzdelávali mladí študenti, kde dnes bývajú kňazi, ktorí sa na pápežských univerzitách špecializujú v jednotlivých odboroch posvätných vied, je to miesto  spojené so spisovateľskou a vydavateľskou činnosťou reprezentovanou množstvom napísaných a vydaných kníh, miesto, ktoré bolo domovom vyhnancov, utečencov, exulantov, miesto ich nádeje, očakávania i naplnenia túžob aj po uskutočnení národnej samostatnosti i náboženskej slobody v nej realizovanej. Je to miesto upomínajúce na vlasť na naše rodné Slovensko i naše väzby s Rímom, s jeho biskupom, s centrom Cirkvi.“

Sekretár Kongregácie pre východné cirkvi zdôraznil kultúrnu a duchovnú identitu ako záležitosť prežitia a národnej samostatnosti, no zároveň pripomenul, že udržiavanie cyrilometodského odkazu je pravým opakom uzatvárania sa do seba. Okrem iného povedal:

„Naše liturgické slávenie sv. Cyrila a Metoda tu v Ríme, naše pripomínanie si osudov sv. Cyrila a Metoda i našich národných a duchovných dejín však  nikdy netreba chápať ako  malicherné bavenie sa na akomsi obmedzenom vlastnom piesočku. Práve naopak naša spomienka na sv. Cyrila a Metoda je vyjadrením hlbokého zmyslu pre univerzálnosť, nadčasovosť, pre  katolicitu v najhlbšom zmysle slova. Sv. Cyril a Metod slúžili Bohu, slúžili Cirkvi, spojili osud našich slovanských národov so stolicou sv. Petra,  s biskupom mesta Ríma, ktorý skôr ako ktokoľvek iný a viac ako ktokoľvek iný ich prijal do spoločenstva rozvinutých vtedajších kultúr a národov.“

Na záver vladyka Cyril Vasiľ citoval slová sv. Jána Pavla II. z jeho encykliky Slavorum apostoli o vzťahu partikularizmu a univerzálnosti a o význame sv. Cyrila a Metoda a ich pokračovateľov pre budúcnosť Európy.

Rektor kolégia o. Pavol Zvara pri poďakovaní na záver omše pozval členov slovenskej komunity aj na medzinárodnú slávnosť sv. Cyrila a Metoda v utorok 14. februára o 18.30 v Bazilike sv. Klementa, ktorej liturgická a organizačná stránka bude tento rok v réžii Pápežského slovenského kolégia. Pripomenul, že práve tento rok si pripomíname 1150. výročie príchodu svätých solúnskych bratov do Ríma.

V spoločenskej sále kolégia nasledovalo agapé s vyberanými slovenskými špecialitami z domácej kuchyne, ktoré vytvorilo priestor na zoznámenie sa či utuženie vzájomných kontaktov Slovákov, ale aj členov iných národností, ktorých osud na čas či dlhodobo spojil s Večným mestom. Radosť zo spoločenstva krajanov sa v neformálnej atmosfére prejavila aj spevom. -jb-