Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Slovenské aktivity

Zomrel Mons. Jozef Zlatňanský, dlhoročný pracovník Kongregácie pre náuku viery


Slovensko 12. februára -  Vo veku 89 rokov zomrel 11. februára v Nitre Mons. Jozef Zlatňanský, titulárny biskup Montefiascone, dlhoročný pracovník Rímskej kúrie, spisovateľ a prekladateľ teologickej literatúry. Väčšiu časť života prežil v Ríme, od roku 2004 bol na odpočinku. Zomrel v nitrianskom hospici. Ako informovala Tlačová kancelária KBS, posledná rozlúčka so zosnulým biskupom Zlatňanským bude vo štvrtok 16. februára o 10.00 v Topoľčiankach.

Mons. Jozef Zlatňanský sa narodil 13. marca 1927 v Topoľčiankach. Ľudovú školu navštevoval v rodnej obci, gymnázium v Zlatých Moravciach. Teológiu začal študovať v Bratislave (1946-1947) a v štúdiu pokračoval na Lateránskej univerzite v Ríme (1947-1952), kde ho 22. decembra 1951 vysvätili za kňaza. Na Pápežskej lateránskej univerzite získal v roku 1955 doktorát z teológie a v roku 1959 licenciát zo sociálnych vied na Pápežskej gregoriánskej univerzite.

V rokoch 1961-1964 bol profesorom filozofie v Pápežskom regionálnom seminári v Catanzare v južnom cípe Talianska. Po návrate do Ríma pracoval až do r. 1966 v Sekretariáte vieroučnej komisie Druhého vatikánskeho koncilu. Ďalej pokračoval na Kongregácii pre vieroučné otázky, kde bol v rokoch 1975-1984 vedúcim náukového oddelenia. Popri tom bol v období 1969-1975 aj technickým tajomníkom Medzinárodnej teologickej komisie.

V roku 1981 pápež Ján Pavol II. poctil Jozefa Zlatňanského hodnosťou pápežského preláta a v roku 1984 ho vymenoval za subsekretára Kongregácie pre náuku viery. V roku 1997 ho menoval za sekretára Stálej interdikasteriálnej komisie pre východnú Európu a zároveň za titulárneho biskupa diecézy Montefiascone. Vysviacku prijal v rodných Topoľčiankach 20. júla 1997.

Popri náročnej a zodpovednej práci v Kongregácii pre náuku viery Mons. Zlatňanský výdatne pomáhal prenasledovanej Cirkvi na Slovensku, najmä v oblasti tlačového apoštolátu. Prispieval do viacerých zahraničných časopisov: Most, Hlasy z Ríma, Diakonia – Slovenský kňaz a pod. Je autorom dvoch filozofických spisov: Jestvuje Boh? (Rím 1975) a Vývojová teória a pôvod človeka (Rím 1978). Ako aktívny príslušník hnutia Focolare pripravil tri zväzky rozjímaní Slovo života, zrevidoval a do tlače pripravil šesťzväzkovú Filozofiu od L. Bogliola (Rím 1974-1981), štyri zväzky dogmatiky od M. Schmausa (Rím 1977-1988) a päť zväzkov Morálnej teológie od A. Günthöra (Rím 1977-1996).

Okrem toho vydal vieroučné spisy k aktuálnym otázkam: Dokumenty o teológii oslobodenia (Rím 1987), napísal tiež obsažný úvod k Vyhláseniu Kongregácie pre náuku viery o niektorých otázkach sexuálnej etiky (Rím 1976). Ako dlhoročný a stály spolupracovník Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme pripravil do tlače viacero monografií a pracoval na prekladoch knižných diel. Ako zodpovedný redaktor urobil v spolupráci s inými odborníkmi revíziu slovenského prekladu Katechizmu Katolíckej cirkvi. Od roku 2004 bol Mons. Zlatňanský na penzii. (Zdroj: Lexikón kňazských osobností Slovenska) -jb-