Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Slovenské aktivity

Slovenskí a českí biskupi budú v Bratislave hovoriť o migrácii


Slovensko 11. februára – „Náboženstvo a migrácia“ bude témou medzinárodného sympózia 21. februára v Bratislave, organizovaného v spolupráci Konferencie biskupov Slovenska a Českej biskupskej konferencie. Spolu s ďalšími osobnosťami vystúpia aj pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka a bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.

Podujatie, ktoré sa bude konať v Aule Benedikta XVI. na Kapitulskej ulici v Bratislave. Jeho cieľom je pomôcť „lepšie porozumieť jav súčasnej migrácie a zaujať správny kresťanský postoj v optike viery a posolstva Svätého písma,“ citovala slová Mons. Zvolenského Tlačová kancelária BS.

Príspevky odborníkov budú v štyroch sekciách. O tom, čo hovorí Biblia o putovaní, prídu hovoriť Jaroslav Brož, prodekan pre štúdium na Katolíckej teologickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe a Jozef Jančovič, jeden z prodekanov Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V druhej sekcii „Náboženstvo, Cirkev a fenomén migrácie“ sa prihovoria Jindřich Šrajer z Teologickej fakulty Jihočeskej univerzity v Českých Budejoviciach a dekan Bohosloveckej fakulty UK v Bratislave Vladimír Thurzo.

V tretej sekcii „Posilnenie kresťanskej identity ako odpoveď na fenomén migrácie“ vystúpi košický pomocný biskup Marek Forgáč a plzenský diecézny biskup Tomáš Holub. Vo štvrtej časti sympózia, ktoré bude na tému „Migračná kríza: výzva alebo ohrozenie“, sa prihovoria český filozof a prekladateľ Jan Sokol z Fakulty humanitných štúdií z Karlovej univerzity v Prahe a bývalý minister vnútra SR Vladimír Palko z Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. (Zdroj: TK KBS) -jb-