Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Cirkev vo svete

V Lurdoch sa začína program 25. svetového dňa chorých za účasti kard. Parolina


Vatikán/Francúzsko 10. februáraV deň liturgickej spomienky Panny Márie Lurdskej 11. februára bude Cirkev sláviť Svetový deň chorých. Svetový deň chorých sa slávi každoročne, pričom každý tretí rok má osobitnú slávnostnú formu. Podobne to je aj pri tohtoročnom „striebornom“ 25. výročí, keď centrálne podujatie prebieha v Lurdoch.

Kolokviom s názvom „Magnifikat, spev nádeje“ dnes popoludní otvorí v Lurdoch miestny biskup Mons. Nicolas Brouwet spolu s osobitným pápežským legátom kardinálom Pietrom Parolinom a prefektom vatikánskeho Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kardinálom Petrom Turksonom. V rámci programu vystúpi doktor Alessandro de Franciscis, riaditeľ Úradu lekárskych posudkov v Lurdoch a Medzinárodnej asociácie lekárov v Lurdoch. Večer o 21.00 bude v areáli svätyne tradičná mariánska procesia so sviecami.

V sobotu 11. februára o 10. hodine bude kardinál Parolin predsedať pri eucharistickom slávení v Bazilike sv. Pia X. v Lurdoch s medzinárodnou účasťou. Popoludní bude eucharistická poklona s meditáciou kardinála Parolina o 15. hodine. Na večer je naplánovaná moderovaná diskusia pri okrúhlom stole.

V nedeľu bude svätej omši o 8.00 predsedať kardinál Turkson. V priebehu dopoludnia vystúpia s prednáškami najprv arcibiskup Bruno Forte z Talianska na tému „Cirkev, Matka milosrdenstva“ a po ňom arcibiskup Pierre d´Ornellas z Francúzska na tému „Povedzte chorým: Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo“ (Lk 10,9). Popoludní bude program pokračovať workshopmi na rozličné témy.

Lurdy hostia centrálne podujatie Svetového dňa chorých už po tretí raz, predtým to bolo v r. 1993 a 2004. V minulom roku, ktorý bol Jubilejným rokom milosrdenstva, sa Svetový deň chorých centrálne slávil v Nazarete vo Svätej zemi.

V Tlačovom stredisku Svätej stolice sa v uplynulý pondelok konala prezentácia Posolstva Svätého Otca Františka s názvom: „Údiv nad tým, čo Boh koná: «Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný...» (Lk 1,49)“. Svätý Otec v posolstve pripomína sv. Jána Pavla II., ktorý založil  Svetový deň chorých a jeho slávenie určil na sviatok Panny Márie Lurdskej. Ako píše, „tento deň je príležitosťou venovať osobitnú pozornosť situácii chorých a všeobecne, trpiacich; zároveň vyzýva tých, ktorí sa im venujú – počnúc ich príbuznými, zdravotníckymi pracovníkmi a dobrovoľníkmi – aby ďakovali za povolanie, ktoré prijali od Pána: sprevádzať chorých bratov a sestry. Každoročné slávenie tejto spomienky tiež dáva Cirkvi novú duchovnú silu čoraz lepšie uskutočňovať tú podstatnú časť jej misie, ktorou je služba tým najposlednejším – chorým, trpiacim, vylúčeným a odsunutým na okraj spoločnosti.“

Predstavitelia Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj pri tlačovej konferencii s ocenením pripomenuli aj bývalého predsedu Pápežskej rady pre pracovníkov v zdravotníctve, nedávno zosnulého Mons. Zygmunta Zimowského, ktorý ešte pred svojou smrťou v uplynulom roku pripravil nové vydanie Charty zdravotníckych pracovníkov, ktorá je smerodajným dokumentom pre rozličné profesie, ktoré sú zapojené do služby chorým. -jb-