Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Pápež talianskym zdravotníkom: „Chorí ľudia sú vzácnymi členmi Cirkvi“


Vatikán 10. februára – „Chorí ľudia sú vzácnymi členmi Cirkvi“ a patrí im maximálna pozornosť. Pápež František to znovu pripomenul pri stretnutí s Komisiou Konferencie biskupov Talianska, zameranou na charitatívnu a zdravotnícku službu.

V predvečer Svetového dňa chorých Svätý Otec prijal vedúcich diecéznych oddelení  charity z celého Talianska spolu s predstaviteľmi katolíckych zdravotníckych zariadení, zdravotníckymi pracovníkmi a niekoľkými chorými osobami. Pri audiencii v Apoštolskom paláci ich sprevádzal predseda spomenutej biskupskej komisie kardinál Francesco Montenegro.

Vo svojom príhovore pápež František poukázal na svetlé i tmavé stránky v súčasnej situácii zdravotníctva:

„Zaiste, vedecký výskum pokročil a my sme vďační za hodnotné výdobytky pre liečbu, ak nie celkové víťazstvo nad niektorými chorobami. Kiež sa rovnaké úsilie vynakladá aj na zriedkavé a zanedbávané choroby, ktorým sa nie vždy venuje náležitá pozornosť a hrozí tak, že to povedie k ďalšiemu utrpeniu. Chváľme tiež Pána za mnohých zdravotníkov, ktorí so znalosťou a so svedomím berú svoju prácu ako poslanie, ako služobníci života, účastní na prúdiacej láske Boha Stvoriteľa; ich ruky sa každý deň dotýkajú Kristovho trpiaceho tela a to je veľká česť a veľká zodpovednosť. Rovnako sa tak tešíme z prítomnosti mnohých dobrovoľníkov, ktorí so štedrosťou a kompetenciou pracujú na zmiernení a poľudštení dlhých a ťažkých dní toľkých chorých a starých ľudí, ktorí sú osamelí, predovšetkým chudobných a núdznych“.   

Pápež František osobitne vyzdvihol vynikajúce svedectvo, aké v rámci Talianska vydávajú dobrovoľníci. Za fungovaním tejto služby sa často skrýva vytrvalá práca miestnych farárov, pripomenul Svätý Otec. Vzápätí poukázal aj na tienisté stránky súčasného zdravotníctva:

„Ak existuje sektor, v ktorom kultúra skartovania dáva zjavne vidieť svoje bolestivé následky, je to práve ten zdravotnícky. Keď chorý človek nie je postavený do centra a nie je uznaný vo svojej dôstojnosti, spúšťajú sa postoje, ktoré môžu viesť priamo k špekulatívnemu ťaženiu z nešťastia druhých. A to je veľmi vážne! Je potrebné byť bdelí, najmä ak sú pacienti starší so silne podlomeným zdravým, ak sú postihnutí vážnymi ochoreniami, ktoré sú finančne náročné na liečbu alebo sú osobitne ťažké, ako sú psychiatrickí pacienti. Ak bude trhový podnikateľský model v zdravotníckom prostredí prijatý plošne bez uváženia, hrozí, že namiesto optimalizácie dostupných zdrojov bude produkovať skartovanie ľudí. Optimalizovať zdroje znamená používať ich etickým a solidárnym spôsobom a nie penalizovať tých najzraniteľnejších“. -ej, jb-