Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Jezuitský časopis Civiltà Cattolica jubiluje, pridáva ďalšie štyri jazyky


Vatikán 9. februára – „Blahoželám časopisu «La Civiltà Cattolica» jedinému svojho druhu v službe Apoštolskej stolice. Kiež dokáže byť naďalej časopisom v zmysle mostu, prvej línie a rozlišovania.“ Tieto slová napísal vlastnou rukou Svätý Otec František ako žičenie jubilujúcemu jezuitskému časopisu, ktorého vydanie z 11. februára 2017 ponesie poradové číslo 4000. Významnou novinkou je, že od tohto dátumu začínajú vychádzať okrem zvyčajnej talianskej verzie aj ďalšie štyri mesačné vydania: v španielčine, angličtine, nemčine a kórejčine.

Celý redakčný tím časopisu «La Civiltà Cattolica» prijal pápež František dnes dopoludnia na audiencii spolu s generálnym predstaveným Spoločnosti Ježišovej P. Arturom Sosom SJ. Šéfredaktor P. Antonio Spadaro SJ predstavil Svätému Otcovi okrem píšucich jezuitov aj ich laických spolupracovníkov.

Svätý Otec hovoril o poslaní časopisu, ktorým je služba pápežovi a Svätej stolici. Pripomenul 167-ročnú históriu periodika, ktoré podľa jeho slov „pokračuje s odvahou vo svojej plavbe na otvorenom mori“. Ako podnety do budúcnosti predložil jeho tvorcom tri kľúčové slová.

Prvým je „nepokoj“ v zmysle svätého nepokoja, akým sa vyznačoval jezuita sv. Peter Faber (1506-1546). Práve túto osobnosť dal Svätý Otec časopisu za jeho patróna. Druhým slovom je „neúplnosť“ keďže Boh - Deus semper maior - vždy prevyšuje ľudskú predstavu a vždy nás prekvapuje. V tejto súvislosti dal pápež redakcii za referenčnú osobnosť misionára Číny pátra Mattea Ricciho (1522-1610).

Do tretice odporúčal Svätý Otec „predstavivosť“, schopnosť umožňujúcu rozlišovanie v spolupráci s Pánom. Za vzor tejto schopnosti dal rehoľného brata Andreu Pozza (1642-1709), majstra jezuitského barokového výtvarného umenia. Časopis «La Civiltà Cattolica» je už od svojich počiatkov známy okrem teologických a spoločensko-politických tém aj svojou pozornosťou voči umeniu, literatúre, kinematografii, divadlu a hudbe. Pápež František povzbudil jeho tvorcov ďalej pokračovať v tomto smerovaní.

Súčasťou jubilejného 4000. čísla bude aj prepis rozhovoru Svätého Otca Františka s generálnymi predstavenými reholí, s ktorými sa stretol počas ich 88. generálneho zasadnutia 25. novembra 2016 v Ríme. Vybrané časti rozhovoru dnes priniesol taliansky denník Corriere della Sera. Pápež odpovedá na otázky o motívoch výberu témy mládeže pre najbližšiu synodu, na otázku poklesu rehoľných povolaní v Európe a ich budúcnosti, o požiadavke prorockého ducha a hodnovernosti rehoľníkov, či o potrebe obnovy vo vzťahoch medzi rehoľníkmi a miestnou diecézou. -jb-