Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Ranné homílie

Pápežova pondelňajšia homília: Kresťan je «otrokom» lásky, nie povinnosti


Vatikán 6. februára – Rigidní ľudia majú „strach“ zo slobody, ktorú nám dáva Boh, majú „strach z lásky“. Tak znela jedna z hlavných myšlienok dnešnej homílie pápeža Františka, ktorý v ranných hodinách slúžil omšu v Dome sv. Marty. Svätý Otec zdôraznil, že kresťan je „otrokom“ lásky, nie povinnosti, a pozval veriacich, aby sa neskrývali za rigiditu prikázaní.

Podnet pre svoju kázeň našiel pápež v úvodnej kapitole knihy Genezis (Gn 1,1-19) o stvorení a v dnešnom 104. žalme, ktorý je chválospevom na Boha za úžasné veci, ktoré vykonal. „Otec pracuje na tomto obdivuhodnom diele stvorenia a spolu so Synom na tomto obdivuhodnom novom stvorení,“ vysvetlil Svätý Otec a zaspomínal si na dieťa, ktoré mu raz položilo otázku, čo robil Boh pred stvorením sveta. „Miloval,“ odpovedal pápež.  

Prečo teda Boh stvoril svet? – položil si otázku Svätý Otec a vzápätí odpovedal: „Jednoducho preto, aby sa podelil o svoju plnosť, aby mal niekoho, koho by obdarúval a s kým by sa podelil o svoju plnosť“. A v novom stvorení posiela Boh svojho Syna, aby „znovu usporiadal“ svet: mení ho „z ošklivosti na krásu, z pomýlenosti na pravdu, zo zla na dobro“:

„Keď Ježiš hovorí: ,Otec neustále pracuje; aj ja stále pracujem‘, zákonníci sa pohoršovali a chceli ho pre to zabiť. Prečo? Lebo nevedeli prijať Božie veci ako dar! Len ako spravodlivosť: ,Toto sú prikázania. Je ich však málo, urobíme ich viac’. A namiesto toho, aby otvorili svoje srdce daru, skryli sa, hľadali únik v rigidite prikázaní, ktoré znásobili na päťsto či viac... Nevedeli prijať dar. Dar možno prijať jedine v slobode. A títo rigídni muži mali strach zo slobody, ktorú nám Boh ponúka; mali strach z lásky“.

V Evanjeliu  sa uvádza, pokračoval vo svojej homílii Svätý Otec, že „potom, keď toto Ježiš povedal: ,chceli ho zabiť’. A to preto, vysvetlil pápež František, „lebo povedal, že Otec utvoril toto úžasné dielo ako dar, teda treba prijať tento dar Otca“:

„A za toto sme dnes chválili Otca: ,Pane, ty si nesmierne veľký! Mám ťa tak veľmi rád, lebo si mi daroval tento dar. Zachránil si ma, stvoril si ma’. A toto je modlitba chvál, modlitba radosti, modlitba, ktorá nám dáva radosť kresťanského života. A nie tá uzavretá, smutná  modlitba niekoho, kto nikdy nevedel prijať dar, lebo mal strach zo slobody, ktorú dar vždy so sebou prináša. Je schopný robiť si iba svoju povinnosť, avšak je to povinnosť v uzavretosti. Otroci povinnosti, nie lásky. Keď sa staneš otrokom lásky, si slobodný! To je otroctvo, ktoré je krásne. Oni však tomu nerozumeli“.

Toto sú „dve veľkolepé diela Pánove,“ zamyslel sa na záver svojej dnešnej homílie Svätý Otec František: „veľkolepé dielo stvorenia a veľkolepé dielo vykúpenia, nového stvorenia“. Na veriacich v Dome sv. Marty sa obrátil s nasledovnou otázkou: „Ako môžem prijať to, čo mi Boh daroval – stvorenie – ako dar? A ak ho prijímam ako dar, budem ho milovať? Budem sa starať o svet stvorený Bohom?“ Lebo som ho, dodal pápež, „dostal do daru“:

„Ako prijmem vykúpenie, odpustenie, ktoré mi Boh dal? Tak, že sa stanem synom s jeho Synom, s láskou, s nehou, v slobode? Alebo tak, že sa skryjem za rigiditu uzavretých prikázaní, ktoré mi stále viac a viac dávajú istotu  – v úvodzovkách – ale nie radosť, lebo neprinášajú slobodu? Každý z nás si môže položiť otázku, ako berie tieto dve úžasné veci, zázrak stvorenia a ešte viac zázračné dielo nového stvorenia. Nech nám Pán pomôže pochopiť túto veľkú vec a porozumieť tomu, čo robil pred stvorením sveta: miloval! Nech nám pomôže pochopiť svoju lásku k nám, aby sme dokázali  povedať, tak ako sme to aj dnes vyslovili: ,Pane, ty si nesmierne veľký! Ďakujem, ďakujem’. Takto kráčajme vpred“. -ej-