Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Cirkev vo svete

Nemeckí biskupi pozývajú k obnove manželskej a rodinnej pastorácie


Vatikán/Nemecko 2. februára – Katolícka Cirkev v Nemecku vydala dokument s názvom „Radosť z lásky, ktorá sa žije v rodinách je tiež radosťou Cirkvi. Pozvanie k obnovenej manželskej a rodinnej pastorácii“. Týmto sedemstranovým dokumentom nemeckí biskupi ponúkajú reflexiu nad manželskou a rodinnou pastoráciou vo svetle posynodálnej exhortácie pápeža Františka Amoris laetitia.

Jednou z tém, ktoré biskupi v dokumente rozoberajú, je rozmer viery. „Rodiny by mali byť podporované ako miesta osvojovania si viery a posilňované v tejto úlohe tak často náročnej,“ uvádza sa v texte. Rovnako ponúkajú ochotu sprevádzať rodiny v hľadaní stále „nových vhodných spôsobov“, ako pomáhať svojim deťom a sebe samým rásť vo viere a v náboženskej skúsenosti, ktoré prináša každodenný život.

V dokumente sa nezabúda ani na špeciálnu situáciu, akou je spolužitie manželov iného vierovyznania. Aj táto skutočnosť je výzvou pre medzináboženský dialóg. „Zatiaľ nemožná plná jednota vo Pánovej večeri zvideteľňuje bolesť rozdelenia kresťanov v týchto pároch a rodinách,“ píšu nemeckí biskupi, pričom dodávajú, že  „nie je jednoduché odovzdať katolícku pozíciu v našej dobe a zároveň čeliť tomuto problému v pastoračnej zodpovednosti“.  -ab-