Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Slovenské aktivity

Nový rektor Pápežského slovenského kolégia Pavol Zvara nastúpil do úradu


Rím/Slovensko 21. januára – Dnes bol v Ríme slávnostne uvedený do úradu nový rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda o. Pavol Zvara. Kardinál Jozef Tomko, ktorý predsedal svätej omši v kaplnke kolégia pripomenul v homílii bohatú históriu inštitúcie a zaželal novému rektorovi odvahu k jej ďalšiemu zveľaďovaniu.

Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska zaželal novému rektorovi Božie dary do jeho služby a povzbudil členov slovenskej komunity, aby mu boli oporou. Zároveň vyslovil vďaku aj predchádzajúcemu rektorovi Mons. Vladimírovi Stahovcovi. Pri tejto príležitosti tiež poďakoval Svätej stolici za potvrdenie nominácie predloženej zo strany KBS.

Koncelebroval aj bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, ktorý je delegátom pre Pápežské kolégium a je zodpovedný za pastoráciu Slovákov v zahraničí. Ďalej to boli žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis, miestny biskup Mons. Gino Reali a rektori niekoľkých pápežských kolégií.

Prítomní boli slovenskí diplomatickí reprezentanti v Ríme: veľvyslanec SR pri Svätej stolici Peter Sopko a veľvyslanec v Taliansku Ján Šoth. Na liturgii, po ktorej nasledovalo pozvanie nového rektora Pavla Zvaru k spoločnému stolu, sa zúčastnilo vyše dvadsať alumnov Kolégia - slovenských kňazov študujúcich na pápežských akademických inštitúciách v Ríme, rehoľné sestry z viacerých komunít a ďalší hostia.

Rektor Pápežského slovenského kolégia Pavol Zvara je kňazom Žilinskej diecézy a v minulosti pôsobil ako vicerektor a prefekt Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Získal doktorát na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a vyššie štúdiá absolvoval na Pápežskom aténeu sv. Anzelma v Ríme. -jb-