Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Pápež prijal organizátorov výstavy k Roku milosrdenstva v talianskom senáte


Vatikán/Taliansko 19. januára – V každom Jubileu sa stretávajú Božia dobrota a krehkosť človeka, ktorý stále potrebuje Otcovu lásku a odpustenie. Týmito slovami sa dnes predpoludním prihovoril Svätý Otec František organizátorom výstavy «Antiquorum habet», ktorú v uplynulom roku pri príležitosti Roku milosrdenstva hostil v Ríme taliansky Senát. Latinské pomenovanie je názvom historickej buly pápeža Bonifáca VIII., ktorou v roku 1300 vyhlásil prvý jubilejný rok v dejinách Cirkvi.

Nedávno ukončená výstava predstavila viaceré dôležité aspekty prežívania jubilejných rokov, pripomenul pápež František:    

„Od roku 1300 každé Jubileum poznačilo históriu Ríma: od architektúry po prijatie pútnikov; od umenia po sprievodné a charitatívne aktivity. Avšak je tu jeden základný prvok, srdce každého Svätého roku, ktorý sa nikdy nestratil zo zreteľa: v Jubileu sa stretávajú Božia dobrota a krehkosť človeka, ktorý stále potrebuje Otcovu lásku a odpustenie. Vskutku, preukázať milosrdenstvo je naozaj Božie, a obzvlášť v tom sa prejavuje jeho všemohúcnosť“.

Svätý Otec František prítomným zaželal, aby pokračovali „v čerpaní hojného a trvalého duchovného ovocia pochádzajúceho z jubilejnej skúsenosti“. Na predsedu talianskeho senátu Pietra Grassu, ktorý bol na stretnutí prítomný, sa obrátil so slovami:

„Hovorili ste o pohostinnom prijatí ako o jadre každého Jubilea; a toto je veľké prijatie: keď Boh prijíma bez toho, aby sa vypytoval mnoho vecí, odpúšťa nám, objíma nás, dáva nám bozk a hovorí nám to krásne slovo: «syn môj, dcéra moja»“

Výstavu «Antiquorum habet» zameranú na Rok milosrdenstva, ktorú si mohli návštevníci pozrieť od marca uplynulého roku, inauguroval v priestoroch talianskeho Senátu vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. -ej-