Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Pápež František opäť začína systematické návštevy farností svojej diecézy


Rím 15. januára - Svätý Otec František vykoná v nedeľu 15. januára pastoračnú návštevu vo štvrti Guidonia na východne Ríma, kde bude sláviť svätú omšu vo Farnosti Panny Márie v Setteville.

Do farnosti pápež zavíta o 16. hodine. Tamojší farár don Luigi Tedoldi mu predstaví život farnosti, jednotlivé spoločenstvá fungujúce pri kostole, ktorý bol dokončený v roku 2000. Ako prezradil pre Vatikánsky rozhlas, z približne 6000 obyvateľov na území farnosti sa na jej živote aktívne zúčastňuje asi 20 percent.

K dispozícii majú oratórium, kde sa asi 130 deťom dostáva výchova pod vedením desiatok animátorov. Stovka ďalších chlapcov a dievčat je zapojená v skautingu. Farnosť má osem neokatechumenátnych spoločenstiev, nábožné združenie Najsvätejšej Trojice a modlitbovú skupinu pátra Pia. Prípravu na krst zabezpečuje jedenásť manželských párov ako katechétov.

Farníci sa výrazne angažujú aj v charite. Podľa slov farára mesačne prispievajú okolo 1000 eurami na diecézny Caritas. Krízové sociálne situácie jednotlivých rodín z farského spoločenstva, aké nechýbali najmä v posledných rokoch, sa farárovi podarilo riešiť nie vyhlasovaním zbierok, ale oslovením jednotlivých darcov. Podľa slov dona Luigiho sa vždy našiel niekto ochotný pomôcť konkrétnym ľuďom v núdzi.

Pápež František sa vo farnosti Setteville stretne aj s tamojším 47-ročným kaplánom Giuseppem Berardinom, ktorý je ťažko chorý. Pred dvoma rokmi zostal paralyzovaný následkom rýchlo progredujúcej amyotrofickej laterálnej sklerózy.

Po ročnej odmlke tak pápež František opäť začína s navštevovaním farností svojej diecézy. Počas mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva namiesto farností navštevoval v Ríme a okolí rozličné komunity a zariadenia slúžiace ľuďom, ktorí si nesú rozličné utrpenia. Skupiny veriacich z rímskych farností však stále prichádzajú za Svätým Otcom na ranné sväté omše v Dome sv. Marty. -jb-