Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Generálne audiencie a Anjel Pána

Vo Svetový deň pokoja pápež vyzval k nenásiliu ako štýlu politiky


Vatikán 1. januára – Pri prvom tohtoročnom stretnutí s veriacimi pri modlite Anjel Pána s 50-tisícovou účasťou na Námestí sv. Petra Svätý Otec František vyslovil svoje blahoprianie do nového roka a predložil svoje posolstvoSvetovému dňu pokoja. Jeho ústrednou myšlienkou je „Nenásilie ako štýl politiky za mier“. Pápež pripomenul, že Svetový deň pokoja má za sebou polstoročnú tradíciu, ktorú začal bl. Pavol VI.

Svätý Otec zároveň vyslovil sústrasť Turecku, ktorým v novoročnej noci otriasol masaker v Istanbule, kde zatiaľ neidentifikovaný útočník automatickou zbraňou usmrtil najmenej 39 hostí nočného klubu.

katechéze pred modlitbou Anjel Pána sa Svätý Otec zameral na tajomstvo Máriinho materstva, vychádzajúc z liturgických čítaní dnešného sviatku. Veriacich pozval, aby v duchu spolu s betlehemskými pastiermi kontemplovali malého Ježiška v náručí jeho Matky a aby sa pripojili k vyjadreniu vďaky voči tej, ktorá dala svetu Spasiteľa. Katechézu zakončil slovami modlitby:

„Vďaka, Svätá Matka Božieho Syna Ježiša! Vďaka za tvoju pokoru, ktorá pritiahla pohľad Boha. Vďaka za vieru, s ktorou si prijala jeho Slovo. Vďaka za odvahu, s ktorou si povedala: „Hľa, tu som!“, zabudnúc na seba, nadchnutá Svätou Láskou, celkom stotožnená so svojou nádejou. Vďaka, Svätá Matka Božieho Syna Ježiša! Oroduj za nás, pútnikov v čase, pomáhaj nám kráčať po ceste pokoja. Amen.“

Po modlitbe Anjel Pána a udelení apoštolského požehnania sa pápež František prihovoril veriacim z okna Apoštolského paláca týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry, šťastlivý nový rok!

A tento rok bude dobrý v tej miere, v akej sa každý z nás, s pomocou Božou, bude usilovať dennodenne konať dobro. Takto sa buduje pokoj, vyslovujúc prostredníctvom skutkov „nie“ nenávisti a násiliu a „áno“ bratstvu a zmiereniu. Je to už 50 rokov, čo blahoslavený pápež Pavol VI. začal sláviť v tomto termíne Svetový deň pokoja, na posilnenie spoločného úsilia o vytváranie pokojného a bratského sveta. V tohtoročnom posolstve som navrhol osvojovať si nenásilie ako štýl v záujme politiky pokoja.

Žiaľ, násilie vyčíňalo aj v tejto noci blahoprianí a nádeje. Zarmútený vyjadrujem svoju blízkosť tureckému národu, modlím sa za početné obete a za zranených a za celú krajinu v jej žiali, a prosím Pána o oporu pre všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí si odvážne vyhrnujú rukávy, aby čelili pliage terorizmu a tejto krvavej škvrne, ktorá zahaľuje svet tieňom strachu a poblúdenia.“

Pápež František sa poďakoval prezidentovi Talianska za žičenie, ktoré mu vyjadril v novoročnom príhovore. Pozdravil tiež viacero prítomných skupín, pričom osobitne vyzdvihol manifestáciu s mottom „Pokoj všetkým krajinám“, ktorá je iniciatívou Komunity sv. Egídia.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -jb-