Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Rubriky / Spiritualita

Peter Dufka SJ: Adventná bdelosť


O tom, čo je bdelosť, by vedeli veľmi dobre hovoriť matky, ktoré neraz prebdejú celé noci pri chorých deťoch. Keď si i na chvíľu zdriemnu, na najmenší pohyb či hlas dieťaťa sa zobudia. Zvuky z ulice, nech by boli akokoľvek intenzívne, ich veľmi nerušia. Majú totiž vypestovanú mimoriadnu citlivosť len na istý druh podnetov, ktoré súvisia s ich deťmi.

Niečo podobné jestvuje i v oblasti duchovnej bdelosti. I tu si človek môže vypestovať zvýšenú citlivosť na istý druh podnetov, ktoré ovplyvňujú jeho srdce a následne menia celú osobu. Sú predovšetkým tri oblasti, nad ktorými by sme mali bdieť počas tohto Adventného obdobia.     

1. Prvou oblasťou bdelosti je naša modlitba

Evagrio poukazuje na úzky súvis medzi bdelosťou a modlitbou. Dokumentuje to na podobnosti dvoch gréckych slov. Prosocheproseuche, čo je  bdelosť a modlitba. Bdelosť a pozornosť vedú priamo k modlitbe. Podľa tradície je bdelá pozornosť  matkou modlitby. Preto podľa Evagria diabol útočí práve na túto schopnosť ľudskej bytosti, ktorou je sústredenosť a pozornosť. Sústredená pozornosť prirodzene   odháňa diabla, ktorý je otcom nepozornosti a rozptýlenej mysle.

Školou sústredenej modlitby je podľa neho recitovaná modlitba, pri ktorej sa jednotlivé slová vyslovujú jasne a zreteľne. Hovorí o akejsi telesnosti modlitby, ktorá ovplyvňuje ducha. Tak, ako vonkajší poriadok a usporiadanosť v dome dáva tušiť vnútornú usporiadanosť osoby, ktorá v ňom býva, podobne je to i s recitovanou modlitbou. I tu jasné a sústredené slová napomôžu k jasnému a sústredenému duchu modlitby.  Takáto modlitba postupne vchádza do srdca a mení ho. Jasne a zreteľne opakované slová sa vrývajú do srdca, i keď nie sú modlitbou. V roku 2014 vyhrala známu taliansku súťaž  populárnych spevákov s názvom Voice rehoľná sestra Cristina. Svoje povolanie našla prostredníctvom muzikálu, ktorý predstavoval zakladateľku sestier uršulínok od Svätej rodiny.  Bola to sestra Roza,  ktorá sa  pri hľadaní spolupracovníčok pre pomoc chudobným obracala na rôzne dievčatá slovami: „Ty by si nemala odvahu zanechať všetko a darovať sa úplne Pánovi?“ Pri interpretácii sa tento text mladej speváčke zo Sicílie zapisoval do srdca tak, že  začala postupne jej osobná konverzia a stala sa rehoľnou sestrou. Takéto prípady nechýbajú v dejinách spirituality. Nicola Cabasilas už v 14. storočí spomína prípad istého divadelníka, ktorý hral rolu mučeníka a vďaka nej prežil osobnú konverziu. Duchovní autori boli vždy presvedčení o tom, že sústredene opakované slová vnikajú do srdca človeka a menia ho.

2. Druhou oblasťou bdelosti sú naše myšlienky

Bdelosť pri bráne nášho srdca je predovšetkým spôsob obrany, spôsob ako eliminovať votrelcov v podobe myšlienok. Duchovní autori už v prvých storočiach    povzbudzovali k tomu, aby bol človek bdelým vrátnikom pri bráne vlastného srdca a aby nedovolil doň vkročiť hocikomu. Každej vchádzajúcej myšlienky sa má opýtať: „Si s nami, si náš priateľ, alebo si náš nepriateľ?“

Človek v sebe zachytáva nemálo pohnútok, myšlienok a pocitov, ktoré ho posúvajú istým smerom. Čo je to za silu, aký je to smer?  Evagrio píše, že „až po dlhšom pozorovaní sa spozná rozdiel medzi anjelskými myšlienkami, prirodzenými  a tými, ktoré pochádzajú od zlého.  Sv. Anton hovorí o pravidlách rozlišovania duchov: „Dobrý duch prináša radosť, humor, odvahu, pevnosť, silu a lásku k Bohu.“ Mocnosti zla prinášajú so sebou strach, zmätok, neporiadok v oblasti myšlienok, smútok a nenávisť. Evagrio upozorňuje na to, že zlý duch útočí na slabšie stránky osobnosti. U čnostného človeka zaútočí na najslabšiu z čností. Veľmi účinnú stratégiu volí u človeka, ktorý sa usiluje o asketický život.  Nútiac k preháňaniu askézy ho odvádza od toho, čo by mohol uskutočniť a núti ho k tomu, čo je nereálne a pre neho nemožné. A tak stroskotancom života, lenivým a zhýralým ľudom nechýbajú vznešené ideály, ktoré však nikdy nie sú realizované. Zlý duch neútočí len na najslabšie čnosti človeka, ale i na jeho prednosti a silné stránky. Hlavne u mužov, ktorí prirodzene túžia vidieť čo najďalej, aby mohli ochraňovať a viesť, neraz zaútočí na oblasť vizuálnych vnemov. To, čo človek vidí, sa mu natrvalo vryje do pamäti, a preto aj zlo na neho útočí v tejto vizuálnej oblasti.

Advent je príležitosťou zvýšiť citlivosť na prítomnosť rozličných duchovných mocností, ktoré sa v podobe myšlienok uchádzajú o miesto v našom srdci. Bdelý vrátnik rozlišuje a nepovolí vstup každej z nich.

3. Treťou oblasťou bdelosti sú naše city 

Prirodzená vnímavosť a citlivosť na potreby iných sa môže egoisticky modifikovať na vnímavosť a citlivosť len  na svoje vlastné potreby. A preto i nad nimi treba bdieť. Súčasťou bdelosti je strážiť oblasť citov, ktoré sa môžu sústrediť a točiť len okolo vlastnej osoby a  úplne indiferentne vnímať životné osudy iných ľudí alebo dokonca členov vlastnej rodiny. Nedávno som bližšie spoznal dve matky rodín. Každá z nich má zhodou okolností dve dospelé deti. Obe matky sú manželky v relatívne usporiadanom vzťahu, ale medzi oboma ženami je priepastný rozdiel. Prvá matka nosí v srdci svoje deti. Dospelá dcéra sa jej nedávno odsťahovala na privát s túžbou osamostatniť sa a postaviť sa na vlastné nohy. Evidentne na tento krok ešte nedorástla a matka to vie. Preto sa jej snaží všemožne pomáhať, ale dcéra ju arogantne odmieta. Napriek tomu sa matka nenápadne snaží naprávať a predchádzať chybám nerozumnej a neskúsenej dcéry. Znáša  uponíženia, jej aroganciu, len aby nestratila minimálny kontakt s dcérou a mohla jej naďalej pomáhať. Myslel som si, že je to akoby zákon, vpísaný do srdca každej matky, až pokiaľ som bližšie nespoznal tú druhú matku. Tá má svojich dospelých synov ešte doma, ale sú jej úplne ukradnutí. Nenosí ich vo svojom srdci a na ich občasné hrubozrnné poznámky odpovedá podobne alebo tak, že sa im vyhýba. Miesto riešenia konfliktov v rodine si ide posedieť do baru s kamoškou. Keď som jej povedal, že takto nevyrieši zle fungujúce rodinné vzťahy, odpovedala, že má dospelé deti, ktoré nepotrebujú meniť plienky. Obmedziť materstvo len na poskytnutie základných biologických potrieb dieťaťa je nepochopenie úlohy matky, znamená nemať srdce matky.   

Milí priatelia, skúsme počas tohto adventného obdobia viac bdieť nad slovami našich modlitieb, nad myšlienkami, ktoré bojujú o miesto v našom srdci, ale i nad našou citlivosťou na potreby iných.

AUDIO: