Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Iné príhovory

Svätý Otec Pápežskej akadémii vied: Spolupráca vedcov má chrániť prírodu


Vatikán 28. novembra – Svätý Otec sa dnes prihovoril účastníkom plenárneho zasadnutia Pápežskej akadémie vied spojeného s práve prebiehajúcou medzinárodnou konferenciou o „vede a udržateľnosti“ (Science and Sustainability). Pápež ocenil „obnovený súlad medzi komunitou vedcov a kresťanskou komunitou, ktorých rozličné prístupy k realite sa zbiehajú k spoločnému cieľu ochrany spoločného domu, ktorým je životné prostredie“. Približne 60 účastníkom v tejto súvislosti pripomenul odkaz svojej encykliky Laudato si’:

„V skutočnosti nie sme správcami múzea a jeho majstrovských diel, ktoré musíme každé ráno čistiť, ale spolupracovníkmi na uchovaní i rozvoji ľudskej bytosti, na biodiverzite planéty a ľudského života, ktorý je na nej prítomný. Ekologické obrátenie schopné podporiť udržateľný rozvoj nerozlučne zahŕňa jednak plné prijatie našej ľudskej zodpovednosti za tvorstvo a jeho zdroje, ako aj úsilie o sociálnu spravodlivosť a prekonanie nespravodlivého systému, ktorý vytvára biedu, nerovnosť a vylúčenie.“

Ako pokračoval pápež František, hlavne od vedcov sa očakáva, že „vytvoria kultúrny model schopný čeliť kríze klimatických zmien a ich spoločenských dôsledkov, aby nesmierne produktívne možnosti neboli určené len pre malý počet ľudí.“ V tomto zmysle je nutné, aby vedecká spolupráca vytvorila „normatívny systém“ na ochranu ekosystémov skôr než nastane ich nevratné poškodenie v dôsledku „technologicko-ekonomickej paradigmy, ktorá poškodzuje nielen  životné prostredie, ale aj spolužitie, demokraciu, spravodlivosť a slobodu“:

Aj keď existujú chvályhodné výnimky, reakcia medzinárodnej politiky na požiadavky spoločného dobra a univerzálnych dobier je podľa slov Svätého Otca slabá. Pápež spomenul aj „ľahkosť, s akou sa nevenuje pozornosť podloženým vedeckým odporúčaniam o situácii planéty“:

„Skutočnosť, že politika sa podriaďuje technológii a finančníctvu, ktorým ide najmä o zisk, je zjavná v ,nepozornosti‘ či v odďaľovaní aplikovania svetových dohôd o životnom prostredí alebo sa uplatňujú s oneskorením, ako aj pokračovaním vojen o nadvládu, maskovaných vznešenými vyhláseniami, ktoré zapríčiňujú stále väčšie škody životnému prostrediu a morálnemu i kultúrnemu bohatstvu národov.“

Na záver Svätý Otec vyzdvihol aj „mnohé povzbudivé znamenia, že ľudstvo chce reagovať, voliť si spoločné dobro a obnovovať sa zodpovedne a solidárne“. Na záver vyjadril presvedčenie, že „projekt udržateľného a integrálneho rozvoja je schopný dať všetkým vedcom, a zvlášť tým, ktorí sú veriaci,  spolu s morálnymi hodnotami aj silné povzbudenie k bádaniu“. -bp, jb-