Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Cirkev vo svete

P. Lombardi: Fidel Castro počúval pápežov s veľkým záujmom


Vatikán/Kuba 26. novembra – Bývalý kubánsky vodca Fidel Castro, ktorý zomrel vo veku 90 rokov, sa stretol s troma pápežmi. Nielen o stretnutiach, ale aj o jednom z najkontroverznejších politikov 20. storočia, viac pre Vatikánsky rozhlas prezradil páter Federico Lombardi. Bývalý riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice si zaspomínal na stretnutia pápežov Benedikta XVI. a Františka s komunistickým vodcom Fidelom Castrom:

„Samozrejme vzťah medzi pápežmi a Kubou, medzi pápežmi a Fidelom Castrom, je extrémne dôležitý aspekt z pohľadu dlhej cesty znovuobnovenia vzťahov medzi Kubou a Cirkvou, medzi Kubou a svetom. Sú to udalosti, ktoré zohrali obrovskú úlohu na tejto ceste. Castro sa stretol dvakrát s Jánom Pavlom II. Prvý raz, keď prišiel do Ríma na medzinárodné stretnutie, a tiež neskôr prirodzene počas cesty Jána Pavla II. na Kubu, cesty, ktorá navždy ostane historickou, keďže išlo o prvú cestu pápeža na tento ostrov. Vtedy som tam nebol; bol som však na dvoch ďalších cestách pápežov, Benedikta XVI. a Františka, na ktorých nevyhnutne muselo dôjsť k stretnutiu s Fidelom Castrom. Išlo o jeden z najdôležitejších momentov, i keď už viac nebol hlavným vodcom krajiny“.   

Totalitný vládca, ktorý stál na čele Kuby takmer polstoročie, si vedel získať masy ľudí. Preslávil sa najmä svojimi dlhými prejavmi. Páter Lombardi si zaspomínal, ako vystupoval na stretnutí s pápežom Benediktom XVI. a jeho nástupcom Františkom:  

„To, čo ma najviac zasiahlo bol jeho záujem počúvať. Zatiaľ čo ľudia by si mohli myslieť, že Castro – bol to človek, ktorý veľa hovoril, mával dlhé príhovory – bude na stretnutí s pápežom veľa hovoriť, vôbec nie, opak bol pravdou. Pápežovi chcel klásť otázky, išlo však o hlboké otázky týkajúce sa histórie, viery, Cirkvi, lebo sa nachádzal v životnej etape, kedy viedol rozsiahle úvahy o dejinách, o stave ľudstva. Teda išlo o otázky celkom zásadné, na ktoré chcel počuť názor veľkej svetovej autority dneška, akou je pápež Katolíckej cirkvi.  

Stretnutie s Benediktom bolo poriadne dlhé stretnutie, zdá sa mi medzi pol hodinou a hodinou. Castro kládol otázky a pápež odpovedal s veľkou radosťou, so svojou jasnosťou... A tiež počas nedávneho rozhovoru v rámci cesty pápeža Františka, (...) počas ktorej sa odobral do Castrovej rezidencie, došlo k veľmi srdečnému stretnutiu, kde sa prejavila kultúrna a intelektuálna živosť prezidenta Castra“.  

Obaja pápeži darovali najdlhšie žijúcemu diktátorovi svoje knihy. Pápež František napríklad podaroval Fidelovi Castrovi dokumenty Evangelii gaudiumLaudato si´. Ďalej už páter Federico Lombardi:  

„To bolo to, čo si želal, aby prehĺbil diskusiu a pokračoval v nej. Teda spomínam si na neho, ako na človeka vedomého si dôležitosti morálnej úlohy vedenia pápeža vo svete a ktorý tiež túžil počúvať múdrosť z pohľadu dnešného sveta“. -ej-