Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Iné príhovory

Pápež mladým talianskym dobrovoľníkom: Ste dynamickou silou krajiny


Vatikán 26. novembra – Svätý Otec dnes v Aule Pavla VI. prijal mladých členov talianskej Národnej civilnej služby (Servizio Civile Nazionale) pri príležitosti 15 rokov od jej zriadenia. Národná civilná služba je alternatívou k vojenskej základnej službe a funguje v krajine od roku 2001. Je určená mladým mužom vo veku 18 až 26 rokov a má aj dobrovoľnícku formu, do ktorej sa môžu zapojiť aj ženy.

Pápež František približne 7000 účastníkom audiencie hovoril o dôležitosti ich služby najmä po zemetraseniach, ktoré postihli stred Talianska v uplynulých mesiacoch. Ako dodal, je nutné „chrániť tých, ktorým hrozí ‚ľudské zemetrasenie‘, ktoré prichádza zvnútra, tých, ktorí sú sami, opustení, vyradení, v tejto kultúre, ktorá s takou radosťou vyraďuje ľudí“:

„Vy ste hodnotná sila, dynamická sila krajiny: váš príspevok je nevyhnutný na uskutočnenie spoločenského dobra berúc do úvahy obzvlášť tých najslabších jedincov. Projekt solidárnej spoločnosti prestavuje cieľ pre každú komunitu, ktorá sa usiluje o rovnosť a bratstvo.“

Národná civilná služba zahŕňa sociálnu, občiansku, kultúrnu a profesionálnu formáciu prostredníctvom solidarity, ochrany národného dedičstva i spolupráce na národnej a medzinárodnej úrovni. Pápež František v tejto súvislosti prítomných mladých vyzval, aby sa špeciálnym spôsobom venovali taktiež utečencom a migrantom:

„Žiadajú o pomoc a integráciu v sociálnom tkanive. Taliansko je chvályhodne angažované v tomto diele – ide príkladom – a vyjadrujem moje ocenenie pre toto všetko, povzbudzujem, aby pokračovalo s odvahou či už v oblasti konkrétneho prijímania alebo v oblasti senzibilizácie, a v skutočnej integrácii.“

Petrov nástupca účastníkov audiencie povzbudil, aby si „vzali dokonalý príklad ľudskosti od Ježiša, ktorý uvoľnil miesto druhým... až po darovanie svojho života“:

„Istotne, cesta služby ide proti prúdu v porovnaní s dominantnými vzormi, ale v skutočnosti každý z nás cíti uspokojenie a realizáciu, len keď je pre niekoho užitočný. Toto v nás uvoľňuje nové energie, umožňuje nám to vnímať, že nie sme sami a rozširuje to naše obzory.“

Svätý Otec na záver zdôraznil, že „stupeň kultúrnosti národa sa v skutočnosti meria na základe schopnosti rešpektovať a podporovať práva každej osoby počnúc tými najslabšími.“ -bp-