Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Sympózium Nadácie Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. o eschatológii


Rím 22. novembra – „Eschatológia: analýzy a perspektívy“. Tak znie téma 6. medzinárodného sympózia, ktoré od štvrtku do piatka na Pápežskej univerzite Svätého Kríža v Ríme organizuje Nadácia Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. Ide o jedno z najdôležitejších stretnutí vatikánskej nadácie, na ktorom sa zúčastnia významní profesori, biblisti a teológovia.

Svoju účasť potvrdili traja kardináli Amato, Koch a Ravasi. Tento rok nebudú chýbať ani dvaja rabíni: Riccardo Di Segni, hlavný rímsky rabín a z Jeruzalema príde prof. Moshe Idel z Hebrejskej univerzity. Na záver sympózia si tohtoročnú Ratzingerovu cenu prevezmú Mons. Inos Biffi, medzinárodne uznávaný teológ a grécky pravoslávny prof. Ioannis Kourempeles.

Hlavnou úlohou nadácie, ako pre Vatikánsky rozhlas vysvetlil jej predseda páter Federico Lombardi SJ, je „v spolupráci s teologickými fakultami a katolíckymi univerzitami podporovať kongresy, ktoré majú vedecký charakter, ktoré sa snažia o prehĺbenie tém, ktoré sú tiež zaujímavé z pohľadu teológie Josepha Ratzingera, Benedikta XVI.“. A eschatológia, teda učenie o posledných veciach človeka a sveta, je jednou z nich:

„Eschatológia je práve jednou z týchto veľkých tematík, pretože profesor Joseph Ratzinger sa vážne zaoberal témami eschatológie už ako univerzitný profesor a neskôr v tom pokračoval, keď bol prefektom Kongregácie pre náuku viery. A tiež ako pápež: encyklika Spe salvi nám hovorí s veľkou hĺbkou o témach kresťanskej nádeje a večného života“.

Téma, ktorá sa úzko dotýka života a smrti bola tiež jednou z hlavných tém poslednej knihy rozhovorov s Benediktom XVI. s názvom «Posledné rozhovory». Ďalej už páter Lombardi:

„Jednou z vecí, ktoré sú odhalené v Ratzingerovej teológii je, že je to teológia hlboko prežitá tiež z duchovného pohľadu, nie je to teológia len konceptuálna, abstraktná, tak trochu vytvorená zo slov, ale je zakúsená na vlastnej koži. A je to práve v tomto poslednom štádiu života, v ktorom emeritný pápež, ako nám to vysvetlil, sa pripravuje na stretnutie s Bohom. Prirodzene tieto témy majú pre neho veľký význam a prichádzajú mu na um. V «Posledných rozhovoroch» je vidieť, že toto teologické štúdium, ktoré podstúpil, dotýkajúc sa práve otázok posledného života, je pokračovaním jeho duchovnej a životnej skúsenosti, aj v tomto poslednom štádiu jeho života. Ide teda o teológiu, ktorá je prežitá vo viere a je prepojená s kresťanskou skúsenosťou“

Páter Lombardi tiež vysvetlil, že Nadácia Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. doteraz odovzdala – vrátane tohtoročného ocenenia – trinásť cien významným vedcom a bádateľom z jedenástich krajín: 

„To znamená, že porotný výbor sa snažil zamerať svoj pohľad na teologickú prácu vo svete aj v iných krajinách, v iných regiónoch a situáciách, a to tiež poza hranice Katolíckej cirkvi. Už v minulosti dostal jednu z cien anglikán a tento rok ju dostane pravoslávny profesor“. -ej-