Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Cirkev vo svete

Rwanda: Biskupi žiadali o odpustenie za zlo spáchané katolíkmi počas genocídy


Rwanda 22. novembra – Uplynulú nedeľu pri príležitosti ukončenia Roku milosrdenstva sa vo všetkých farnostiach v Rwande čítal pastiersky list biskupov, v ktorom prosili o odpustenie za hriechy spáchané katolíkmi počas genocídy v roku 1994. O iniciatíve pre Vatikánsky rozhlas viac prezradil predseda Konferencie biskupov Rwandy Mons. Philippe Rukamba:

„Pri myšlienke na Rok milosrdenstva sa tu, v Rwande, nedá nemyslieť na odpustenie za ukážky. Samozrejme tou najdramatickejšou udalosťou, ktorá sa týka našej nedávnej minulosti je genocída. A v tomto kontexte sme pripravili tento list, ktorý je rozdelený na tri časti, aby sme tak povedali, že ďakujeme Bohu za všetky dary, ktoré nám dal: dar života, dar našej kultúry, našich rodičov, dar našej krajiny. Prosíme tiež o odpustenie za všetko spáchané zlo, predovšetkým za všetkých tých, ktorí boli zavraždení počas genocídy a za následky genocídy, to znamená za vdovy, deti a siroty. Náš projekt do budúcnosti je prosiť kresťanov, aby žili kresťanstvo hlbším spôsobom. Neakceptujeme žiadnu ideológiu, ktorá vedie ku genocíde“.

Mons. Rukamba ďalej vysvetľuje, čo Katolícka cirkev v Rwande robí preto, aby sa ďalším konfliktom predišlo:

„Máme viacero aktivít: je tu charita, ktorá pomáha ako môže obetiam genocídy; sme aktívni na školách, pri stretnutiach s kresťanmi prostredníctvom Komisie pre spravodlivosť a pokoj; na všetkých úrovniach sme určili tzv. ,zmierovateľov’, ak ich tak môžeme nazvať, to znamená poslov mieru. To sú iniciatívy, s ktorými sme začali vo všetkých diecézach, lebo vnímame toto obdobie po genocíde ako moment pokoja a nie ako moment nenávisti, túžby po pomste. Myslíme si, nielen my, toto je náuka Cirkvi, že je to jediná cesta, ako zabrániť, aby vznikli nové genocídy alebo aby vzplanuli ďalšie zlá, ktoré by pochádzali z ducha pomsty a vôle konať zlo druhému, len on niekedy urobil zle nám“.

Predseda Konferencie biskupov Rwandy bilancuje Rok milosrdenstva a ovocie, ktoré v najhustejšej krajine Afriky priniesol, predovšetkým z pohľadu zmierenia a odpustenia v kontexte genocídy:

„Veľa ľudí sa stretlo pri hľadaní odpustenia; konkrétne sme sa snažili spojiť ľudí a povedali sme, že neakceptujeme ideológiu, ktorá vedie ku genocíde. Nie je to vždy jednoduché, lebo sú chvíle, kedy ľudia reagujú a nechcú pochopiť... Myslím si, že toto všetko nám dalo trochu mieru, pokoja; bol to veľmi plodný rok v rôznych oblastiach, lebo všetky skupiny, deti, mladí a tiež katolícke hnutia mali možnosť stretnúť sa a prijať dobrú formáciu s príležitosťou vyspovedať sa a zmieriť sa, vykonať akt milosrdenstva vo vzťahu k sebe samým“. -ej-