Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Iné príhovory

Pápež prišiel na kurz Rímskej roty: Spása duší je najvyšší cieľ


Vatikán 19. novembra – Pápež František v piatok 19. novembra v podvečerných hodinách zavítal medzi účastníkov kurzu o novom procese nulity manželstva. Pri stretnutí v sídle Apoštolského tribunálu Rímskej roty v centre Ríma sa im prihovoril na tému pastoračnej zodpovednosti biskupa ako cirkevného sudcu.  Dôraz položil na najvyššiu prioritu zákona, ktorou je „spása duší“. Dvojdňové školenie bolo určené pre biskupov.

Svätý Otec pripomenul dôležitosť „vernosti ohlasovania evanjelia“ a schopnosti „aktualizovať Ježišovo posolstvo“. Prítomným biskupom a ďalším zúčastneným dal do pozornosti úryvok z Prvého Petrovho listu, aby pásli stádo, ktoré im bolo zverené: «Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne» (1 Pt 5,2-3):

„Táto výzva osvetľuje celú misiu biskupa, ukazujúc duchovnú moc ako službu pre spásu ľudí. V takejto perspektíve je potrebné rozhodne vylúčiť akúkoľvek prekážku svetského charakteru, ktorá sťažuje veľkému počtu veriacich prístup k cirkevným súdom. Otázky ekonomického či organizačného druhu nemôžu predstavovať prekážku na kánonické preskúmanie ohľadne platnosti manželstva.“

Petrov nástupca tiež zdôraznil slová blahoslaveného Pavla VI., aby biskupi zostúpili do konkrétnych situácií ľudí a mali na zreteli „duchovné zdravie“, teda „spásu duší“, čo má byť „cieľom každej pastorácie“:

„V optike zdravého vzťahu medzi spravodlivosťou a láskou zákon Cirkvi nemôže prehliadnuť základný princíp salus animarum (spása duší). Preto sú cirkevné súdy povolané byť jasným výrazom diakonskej služby práva s ohľadom na tento prvotný cieľ. Je vhodne umiestnený ako posledné slovo Kódexu kánonického práva, lebo ho prevyšuje ako najvyšší zákon a ako hodnota, ktorá tak presahuje samotné právo, naznačujúc tak obzor milosrdenstva.“

Ako Svätý Otec dodal, Cirkev je matka, ktorá prijíma a miluje všetkých, preto nikoho zo zranených bratov neslobodno považovať „za neúčastného na Kristovom tele, ktorým je Cirkev“:

„Sme povolaní nevylučovať ich z našej pastoračnej ustarostenosti, ale venovať sa im a ich neregulárnej a trpenej situácii so všemožnou starostlivosťou a láskou“.

Biskupov pochádzajúcich z rôznych krajín a kultúr pápež František poprosil, aby im znalosti získané na kurze o novom manželskom procese pomohli účinnejšie vykonávať ich službu pri hľadaní riešení na často neľahké situácie. -bp-