Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Udalosti

Pápež František habsburskej rodine: Bl. Karol I. bol služobníkom života a pokoja


Vatikán 5. novembra – Pápež František prijal dnes ráno v Klementínskej sále približne 200 členov Habsburskej rodiny pri príležitosti jubilejnej púte do Ríma. Ďalším dôvodom stretnutia, ako ho svojom príhovore pripomenul Svätý Otec, bolo sté výročie od chvíle, keď na rakúsko-uhorský trón nastúpil blahoslavený Karol I. Habsburský, ktorý ako posledný niesol prívlastok „katolícky vládca“:

„Pri tejto radostnej príležitosti si tiež zvláštnym spôsobom pripomínate blahoslaveného Karla I. Habsburského, ktorý presne pred sto rokmi nastúpil na trón. Jeho duchovná prítomnosť medzi vami spôsobuje, že habsburská rodina sa dnes neobzerá do minulosti s nostalgiou, ale naopak, je aktívne prítomná v dnešných dejinách so svojimi výzvami a svojimi potrebami. Vskutku, niektorí z vás zastávajú vedúcu úlohu v organizáciách solidarity, ľudského a kultúrneho rozvoja; ako aj na podporu projektu Európy ako spoločného domova, ktorý sa zakladá na svojich ľudských a kresťanských hodnotách.

S radosťou som sa tiež dozvedel, že v novej generácii vašej rodiny dozrelo niekoľko povolaní ku kňazstvu a k zasvätenému životu. Spolu s vami vzdávam Pánovi vďaku a znovu potvrdzujem, že kresťanská rodina je prvou pôdou, v ktorej semená povolaní – začínajúc práve tým manželským, ktoré je skutočným a pravým povolaním – môžu klíčiť a rásť.

Karol I. Habsburský bol predovšetkým dobrým otcom rodiny a ako taký bol služobníkom života a pokoja. Keďže bol na začiatku Prvej svetovej vojny jednoduchým vojakom, poznal vojnu. V roku 1916 prevzal vládu a citlivý na hlas pápeža Benedikta XV. nešetril svojimi silami [v boji] za mier i za cenu nepochopenia a výsmechu. Aj v tomto nám dnes viac než inokedy predtým ponúka príklad a preto ho môžeme vzývať ako orodovníka u Boha pre získanie pokoja pre ľudstvo“.

Na záver audiencie pápež František poďakoval členom habsburskej rodiny za návštevu a ubezpečil ich o svojich modlitbách. -ej-