Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Cirkev vo svete

Týždeň modlitieb za jednotu sa v roku 2017 zameria na výročie reformácie


Nemecko 1. novembra – Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa v roku 2017 sústredí na 500. výročie reformácie, pričom jeho motto bude znieť „Kristova láska nás pobáda k zmiereniu“ (porov. 2 Kor 5,14). Na príprave materiálov spolupracovala skupina kresťanských cirkví v Nemecku.

V teologicko-pastoračnom úvode k materiálu, ktorý je pomôckou pre zorganizovanie spoločnej ekumenickej modlitby  sa píše, že „to bola apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium, ktorá inšpirovala tému tohto roku citátom z jej deviateho bodu: „Lebo nás ženie Kristova láska“ (2 Kor 5,14). Z tohto verša braného v kontexte  celej piatej kapitoly Druhého listu Korinťanom nemecká rada sformulovala tému Týždňa modlitieb na rok 2017.“

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, označovaný aj ako „Ekumenický týždeň“ prebieha každoročne od 18. do 25. januára. -bp, jb-