Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Apoštolské cesty

Svätý Otec sa rozlúčil so Švédskom slávením omše s katolíckou komunitou


Švédsko 1. novembra – „Potrebujeme jedni druhých, aby sme sa stávali svätými.“ Aj týmito slovami sa dnes ráno na sviatok Všetkých svätých v meste Malmö prihovoril veriacim pápež František. Slávnostnou omšou za účasti tisícok veriacich v hľadisku futbalového štadióna pod otvoreným nebom zakončil svoju 17. apoštolskú cestu vo Švédsku, ktoré navštívil pri príležitosti 500. výročia reformácie.

Po príchode na štadión Svätý Otec venoval takmer polhodinu jednotlivému požehnávaniu chorých na vozíčkoch pri okraji trávnatej plochy. Omšu začal sláviť tesne pred 10. hodinou. So Svätým Otcom koncelebroval štokholmský biskup Anders Arborelius a ďalší biskupi a kňazi latinského obradu i niektorých východných rítov. Zhromaždenie veriacich malo pestré národnostné a etnické zloženie, odrážajúce charakter katolíckeho spoločenstva vo Švédsku, zloženého z veľkej časti s prisťahovalcov. Medzi spoločnými modlitbami preto zaznela napríklad aj poľština. V krajine je len niečo cez 100-tisíc katolíkov, čo je jedno percento obyvateľstva krajiny. Štadión Swedbank s kapacitou 18-tisíc miest bol dnes takmer plný.

homílii Svätý Otec predstavil svätosť ako pravé šťastie človeka. Zdôraznil, že každý je ku svätosti povolaný, pričom pri napĺňaní tohto povolania si máme navzájom pomáhať. V stati o blahoslavenstvách z Ježišovej Reči na vrchu osobitne vyzdvihol blahoslavenstvo, vzťahujúce sa na tých, ktorí sú „tichí“ a svojou miernosťou dokážu prispieť k prekonaniu rozdelení. Pripomenul pri tom dve veľké kresťanské osobnosti Švédska: sv. Brigitu (1303-1373), ktorá je spolupatrónkou Európy, a sv. Máriu Alžbetu Hesselbladovú, ktorá neskôr v 20. storočí dokázala obnoviť rehoľu založenú svojou veľkou krajankou. Pápež František to vyjadril týmito slovami:   

„Miernosť je spôsob bytia a života, ktorý nás približuje k Ježišovi a robí nás jednotnými medzi sebou. Umožňuje nám zanechať všetko, čo nás rozdeľuje a stavia proti sebe a hľadať vždy nové spôsoby ako napredovať na ceste jednoty, ako to robili synovia a dcéry tejto zeme, a medzi nimi Mária Alžbeta Hesselbladovú, nedávno kanonizovaná, a svätá Brigita, Birgitta Vadstena, spolupatrónka Európy. Modlili sa a pracovali, aby utužili putá jednoty a spoločenstva medzi kresťanmi. Výrečným znamením je, že práve tu, v ich krajine, charakteristickej spolunažívaním veľmi rozdielnych národov si spoločne pripomíname päťsté výročie reformácie. Svätí dosahujú zmeny vďaka tichosti srdca. Vďaka nej chápeme veľkosť Boha a úprimne sa mu klaniame; a ďalej je to postoj človeka, ktorý nemá čo stratiť, pretože jeho jediným bohatstvom je Boh.“

Pri svätej omši na slávnosť Všetkých svätých na štadióne Swedbank v Malmö ako ceremoniár asistoval slovenský kňaz Mons. Ján Dubina, ktorý často sprevádza Svätého Otca na jeho apoštolských cestách.

Pred záverečnou modlitbou Anjel Pána ešte Svätý Otec krátko povzbudil veriacich v krajinách Škandinávie, aby boli soľou a svetlom vo svojom prostredí. Potom už jeho kroky smerovali na medzinárodné letisko v Malmö, odkiaľ sa po oficiálnej rozlúčke pred 13. hodinou vydal na takmer trojhodinový spiatočný let do Ríma. Na palube Airbusu 321 spoločnosti Alitalia bude pápež odpovedať na otázky novinárov pri tlačovej konferencii. Prílet do Ríma je naplánovaný na 15.30. -jb-