Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Apoštolské cesty

Anjel Pána s pápežom Františkom vo Švédsku: Buďte soľou a svetlom


Príhovor Svätého Otca Františka pred modlitbou Anjel Pána na záver eucharistického slávenia vo švédskom Malmö 1. novembra 2016

Na záver tejto slávnosti chcem poďakovať Mons. Andersovi Arboreliusovi, biskupovi Štokholmu za jeho milé slová, ako aj verejným predstaviteľom a všetkým tým, ktorí sa zúčastnili na príprave a realizácii tejto návštevy za ich vynaložené úsilie.

Srdečne zdravím predsedu a generálneho sekretára Svetového luteránskeho zväzu a arcibiskupku Cirkvi Švédska. Pozdravujem členov ekumenických delegácií a diplomatického zboru prítomných pri tejto príležitosti a všetkých tých, ktorí sa rozhodli s nami spojiť pri tejto eucharistickej slávnosti.

Ďakujem Bohu, že mi dal možnosť prísť do tejto zeme a stretnúť sa s vami, ktorí mnohí pochádzate z rôznych kútov sveta. Ako katolíci sme súčasťou jednej veľkej rodiny, ktorú drží samotné spoločenstvo. Povzbudzujem vás, aby ste žili vašu vieru v modlitbe, vo sviatostiach a vo veľkodušnej službe núdznym a trpiacim. Nabádam vás, aby ste boli soľou a svetlom v situáciách, v akých sa nachádzate, s vaším spôsobom bytia a konania podľa Ježišovho štýlu a s veľkou úctou a solidaritou voči bratom a sestrám iných cirkví a kresťanských spoločnestiev a voči všetkým osobám dobrej vôle.

V našom živote nie sme sami, máme vždy pomoc a spoločnosť Panny Márie, ktorá sa nám dnes predstavuje ako prvá medzi svätými, prvá Pánova učeníčka. Utiekajme sa pod jej ochranu a predkladajme jej naše bolesti a naše radosti, obavy a túžby. Všetko dávajme pod jej ochranu s istotou, že na nás hľadí a stará sa o nás s materinskou láskou.

Drahí bratia, prosím vás, aby ste sa nezabudli modliť za mňa. Aj ja na vás veľmi myslím v mojej modlitbe.

A teraz spoločne pozdravme Pannu Máriu modlitbou Anjel Pána.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -bp, jb-