Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Iné príhovory

Pápežský inštitút Jána Pavla II. pre manželstvo a rodinu na audiencii u Svätého Otca


Vatikán 27. októbra – Pápež František sa dnes v Klementínskej sále Apoštolského paláca prihovoril vedeniu, profesorom a študentom Pápežského inštitútu Jána Pavla II. pre manželstvo a rodinu v Ríme pri príležitosti otvorenia nového akademického roku. Inštitút, ktorý založil Karol Wojtyła, tiež oslávi v novembri 35. výročie od svojho vzniku.

Svätý Otec vo svojom príhovore opísal cirkevné chápanie rodiny založenej na manželstve ako výraz a naplnenie ľudskej prirodzenosti. Rodina je podľa jeho slov určená pre všeobecný prospech ľudského rodu ako „obrovský poklad“, ktorý treba „vykúpiť“ z mnohých alarmujúcich intelektuálnych, kultúrnych a sociálnych trendov, ktoré ho ohrozujú v mnohých spoločnostiach na celom svete:

„Je nevyhnutné sa s čo najväčším zápalom venovať záchrane – povedal by som rehabilitácii – tohto úžasného ,vynálezu’ božského stvorenia. Túto záchranu je treba brať vážne, či už v zmysle doktrinálnom alebo v zmysle praxe, pastorácie a svedectva. Dynamiky vzťahu medzi Bohom, mužom a ženou, a ich deťmi, sú zlatým kľúčom k pochopeniu sveta a dejín so všetkým, čo obsahujú“.

Pápež František sa vo svojom príhovore nechal inšpirovať posynodálnou exhortáciou Amoris laetitia, keď povedal:

„Milosť existuje, ale aj hriech. Naučme sa preto nerezignovať kvôli ľudskému zlyhaniu, ale podporujme záchranu stvoriteľského plánu za každú cenu. Je správne uznať, že sme niekedy «prezentovali príliš abstraktný teologický ideál manželstva, takmer umelo vykonštruovaný, vzdialený od konkrétnej situácie a skutočných možností rodín takých, aké sú. Táto prílišná idealizácia – najmä keď sme neprebúdzali dôveru v milosť – nespôsobila, že by manželstvo pôsobilo príťažlivejšie a lákavejšie, ale skôr naopak» (Posynodálna apoštolská exhortácia Svätého Otca Františka Amoris laetitia, 36)“. 

Svätý Otec na záver povzbudil členov Pápežského inštitútu Jána Pavla II. pre manželstvo a rodinu slovami, že „teológia a pastorácia idú ruka v ruke“ a dodal: „Taká teologická doktrína, ktorá sa nenechá viesť a stvárňovať evanjelizačným zámerom a pastoračnou starostlivosťou Cirkvi je rovnako nemysliteľná ako taká pastoračná činnosť Cirkvi, ktorá by nevedela čerpať z pokladu zjavenia a zo svojej tradície v prospech lepšieho pochopenia a odovzdávania viery“. -ej-