Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Vatikán / Dokumenty

Zverejnili štatút Sekretariátu pre komunikáciu


Vatikán 22. septembra – Dnes vyšiel štatút Sekretariátu pre komunikáciu, ktorý bližšie definuje úlohy a kompetencie dikastéria zodpovedného za reorganizáciu komunikačných prostriedkov Vatikánu. Štatút nadobudne účinnosť od 1. októbra 2016 na experimentálne obdobie troch rokov. Pozostáva z piatich kapitol a dopĺňa dokument s názvom „Aktuálny komunikačný kontext“, ktorým pápež František vo forme motu proprio ustanovil Sekretariát pre komunikáciu v júni 2015.

Štatút v úvode podčiarkuje hlavný cieľ dikastéria, ktorým je zjednotiť „všetky inštitúcie Svätej stolice, ktoré sa zaoberajú komunikáciou, aby celkový systém dôsledne odpovedal na potreby evanjelizačnej misie Cirkvi“.

Dokument špecifikuje, že Svätý Otec bude menovať jednotlivých členov dikastéria na obdobie piatich rokov, pričom ďalej upresňuje právomoci jednotlivých riaditeľstiev. Budú nimi riadenie pre všeobecné záležitosti, riaditeľstvo Tlačového strediska, ako aj redakčné, technologické a napokon teologicko-pastoračné vedenie.

Nový štatút s dátumom vydania 6. septembra 2016 okrem iného vymedzuje aj nábor pracovníkov či zodpovednosť za archiváciu obsahov. Doterajším inštitúciám ukladá, aby pokračovali vo svojej činnosti až do ich zlúčenia pod Sekretariát pre komunikáciu. -bp-

Aktualizované