Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Cirkev vo svete

V Jeruzaleme privítali svojho nového biskupa Mons. Pizzaballu


Svätá zem 22. septembra – „Prijímať, počúvať, rozlišovať a spoločne nasmerovať cestu Cirkvi na najbližšie roky“ a „budovať cesty a mosty a nie múry.“ Týmito slovami charakterizoval svoju službu nový apoštolský administrátor Jeruzalemského latinského patriarchátu Mons. Pierbattista Pizzaballa počas včerajšej slávnosti oficiálneho vstupu do Jeruzalema.

„Po radosti z premenenia je tu zostup z vrchu do bežného, každodenného života, ktorý má iste radosti, ale aj problémy, utrpenie a rozdelenia. A v Jeruzaleme a ešte viac vo Svätej zemi vo všeobecnosti rozdelenia nechýbajú... Sme toho neprestajne svedkami: v politickom i sociálnom živote,“ povedal vo svojom úvodnom  príhovore v katedrále latinského patriarchátu Mons. Pizzaballa.

Taliansky arcibiskup pripomenul, že odpoveďou na rozdelenia je „byť Cirkvou, teda vydať naše svedectvo jednoty. Na tomto mieste, v tomto kontexte rozkolov a rozdelenia, vskutku prvým ohlasovaním, ktoré treba urobiť, je jednota, ktorá sa začína od nás, vo vnútri nášho domu.“

Na záver apoštolský administrátor „sede vacante“ Jeruzalemského latinského patriarchátu Mons. Pizzabala vyjadril ochotu spolupracovať na jednote aj s gréckym pravoslávnym patriarchom Svätého mesta: „Nemôžeme si dovoliť poúčať svet o dialógu, ak medzi nami vládnu rozdelenia a nedôvera! Musíme a chceme sa teda stať odborníkmi na život, ktorý pochádza z kríža, ktorý sa nevzdáva pred smrťou, ale nad ňou víťazí láskou“. -bp-