Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Cirkev a svet / Cirkev vo svete

Náboženskí lídri bilancovali tridsaťročnú púť v „Duchu Assisi“


Assisi 21. septembra – Medzináboženské stretnutie v rodisku sv. Františka s názvom „Smäd po mieri“, ktoré sa konalo tridsať rokov po prvom historickom stretnutí za účasti Jána Pavla II., malo obrovský význam. Zhodli sa na tom viacerí zástupcovia rôznych svetových cirkví a náboženstiev, ktorí sa včera zúčastnili na Dni modlitby za pokoj v Assisi. 

Prítomných počas záverečnej slávnosti, na ktorej sa zúčastnil aj Svätý Otec František, privítal miestny biskup Mons. Domenico Sorrentino, podľa ktorého je «Duch Assisi» „duchom modlitby, zhody a pokoja, ktorý chce byť odpoveďou na svet zarmútený toľkými vojnami“:

„Je možné, aby sa ľudstvo cítilo ako jediná rodina? My veriaci si myslíme, že áno, a pre to pracujeme na hľadaní toho, čo nás spája idúc poza to, čo nás rozdeľuje. Príklad Františka z Assisi je pre nás veľkou pomocou“.

Bývalý predseda Pápežskej rady na podporu kresťanov kardinál Walter Kasper vyzdvihol dialóg ako „jedinú odpoveď na násilie“ v dnešnom svete. A čo môže podľa kardinála vzísť zo včerajšieho stretnutia?

„Dve veci: v prvom rade priateľstvo; priateľstvo je puto každej spoločnosti a bez priateľstva nemôžeme mať nič. V druhom rade hodnota modlitby, lebo modlitba mení naše srdce a Boh tiež môže vstúpiť do srdca druhého a zmeniť ho. A tak je modlitba kľúčová pre pokoj vo svete.“

Hlavným organizátorom stretnutia v Assisi bola Komunita sv. Egídia, ktorej zakladateľ Andrea Riccardi vyjadril radosť z toho, že Svetový deň modlitby za pokoj sa už 30 rokov snaží o šírenie mieru vo svete:

„Dnes mnohí hovoria o strate ideálov a hodnôt. Priatelia, je tu však obrovský ideál, je tu pokoj! Nie je vyhradený politikom, odborníkom, vojakom: my všetci sa môžeme stať tvorivými umelcami pokoja so tzv. «slabou silou modlitby» a dialógu. Tak sa premôžu ,páni vojny‘ a stratégovia... Dialóg odkrýva, že nevávisť a nedorozumenia nie sú neporaziteľné. S dialógom nie je nič stratené. S pokojom je možné všetko!“

Kustód miestneho minoritského kláštora otec Mauro Gambetti zdôraznil, že „kto neustále čerpá z duchovného života, má srdce pripravené prijať druhých, lebo ich považuje za natoľko podobných jemu samému v tajomnej hĺbke bytia, že sa s nimi cíti byť jedno. Tí, ktorí prišli na svetové modlitbové stretnutie do Assisi, sú si podľa slov minoritu vedomí svojej pripravenosti zomrieť za pokoj: „Sú priateľmi, ktorí garantujú bezpečnosť pre nás všetkých“.

Sýrska kresťanka Tamar Mikalli z Aleppa, ktorá utiekla pred vojnou do Talianska, vo svojom svedectve prezradila, že neprestajne myslí na mnohých svojich moslimských a kresťanských priateľov:

„Teraz sa robia rozdiely medzi kresťanmi a moslimami, pred vojnou však neexistovali rozdiely. Každý z nás praktizoval svoje náboženstvo v krajine, ktorá vytvárala mozaiku skrze rozličné kultúry, jazyky a náboženstvá“.

Ekumenický patriarcha Bartolomej apeloval vo svojom príhovore na to, že pokoj nemožno dosiahnuť bez vzájomnej úcty, spravodlivosti a osožnej spolupráce medzi všetkými národmi sveta. „Toto všetko dnes treba novým spôsobom a novými gestami opäť šíriť“, vyzval konštantinopolský patriarcha a dodal, že spravodlivosť sa týka obnovenej svetovej ekonomiky, záchrany životného prostredia i kultúrnych, náboženských a umeleckých tradícií:

„Musíme byť schopní spýtať sa samých seba, kde sme možno pochybili alebo kde sme neboli dostatočne pozorní, lebo sa objavili fundamentalizmy, ktoré ohrozujú nielen dialóg s inými, ale aj dialóg vo vnútri každého z nás, naše samotné spolužitie. Musíme byť schopní izolovať ich a očistiť vo svetle našej viery, premeniť ich v bohatstvo pre všetkých“.

Na medzináboženskom stretnutí v Assisi sa zúčastnil aj canterburský arcibiskup Justin Welby, podľa ktorého je kľúčovým faktorom pri spoločnom šírení pokoja dialóg:

,,Dialóg znamená veľmi starostlivé načúvanie, ktoré má niekedy väčšiu hodnotu, ako rozprávanie. Prial by som si, aby nastal prielom v ekumenizme vo vnútri Cirkvi, prielom smerom k rozoznávaniu nášho spoločného učeníctva v Ježišovi Kristovi“.

Podľa Eugenia Bernardiniho z Valdénskej cirkvi môžeme vďaka dialógu dospieť k spoločným riešeniam:

„Dialóg je začiatkom riešenia, lebo bez dialógu nemožno nájsť spoločné riešenia; a ak riešenia nie sú spoločné, tak nie sú skutočnými riešeniami. A to bohužiaľ zakúšame v našich časoch“.

Izraelský rabín David Brodman, ktorý ako 7-ročný prežil koncentračný tábor, sa poďakoval za to, že sa už po desiatykrát môže zúčastniť na medzináboženskom stretnutí v Assisi. Ako povedal, v pápežovi Františkovi rozpoznal „jasný príklad pokory a svätosti pre našu dobu, tak ako bol svätý František pre svoju“:

„Pre mňa je ,duch Assisi najlepším príkladom pokory a svätosti a je odpoveďou na tragédiu šoa a všetky vojny. Lebo na tomto mieste hovoríme svetu, že je možné spriateliť sa a  žiť spoločne v pokoji, i keď sme rozdielni“.

Aj islamský zástupca z Indonézie Din Syamsuddin ocenil, že už niekoľko rokov sa môže sa môže na stretnutí zúčastniť. Vo svojom príhovore zdôraznil, že ovocím Dňa modlitieb za pokoj je okrem iného aj spolupráca medzi indonézskou moslimskou organizáciou a Komunitou sv. Egídia, na základe ktorej sa snažia o pokoj na juhu Filipín:

„,Duch Assisi‘ nás od roku 1986 vedie k spoločnému stretnutiu, aby sme zhmotnili naše spoločné ideály pre mierové spolužitie a spoluprácu; aby sme povedali a konkrétnymi činmi ukázali, že násilný extrémizmus v mene náboženstva je naozaj zneužitím a dokonca zneužitím náboženstva. Násilie nesmie nikdy využiť meno náboženstva, nikdy!“

Indický hinduista Sudheendra Kulkarni vo svojom príhovore uviedol, že „posolstvo z Assisi je univerzálne“:

„Nie je len pre Assisi, nie je len pre Taliansko, a nie je len pre kresťanský svet. Najväčší svätec ľudstva, jeden z najväčších svätých, sv. František, bol  z Assisi a my v Indii rešpektujeme sv. Františka i medzináboženskú konferenciu, ktorá bola zorganizovaná po prvý raz pred 30 rokmi. Bol to míľnik v medzináboženskej harmónii po celom svete“.

Hlavný predstaviteľ budhistickej školy Tendai v Japonsku Koei Morikawa vo svojom príhovore po skončení včerajšej modlitby za pokoj pripomenul, že „sv. František z Assisi nás učí prinášať lásku tam, kde existuje nenávisť“. Rovnako sa zmienil o tom, že stretnutie za pokoj v Assisi ich inšpirovalo k stretnutiu s podobným zameraním aj v Japonsku:

„Budúci rok pôjde o tridsiate (stretnutie) v poradí, odkedy sme začali ,Modlitebné stretnutie za pokoj svetových náboženských lídrov‘, ktoré prebieha na vrchu Hiei v Japonsku v ,duchu Assisi‘. Úprimne si prajem, aby sa nepretržité modlitby rôznych náboženských organizácií od Východu až po Západ, ktoré majú za cieľ zjednotiť ľudstvo, s istotou dostali k Bohu a k Budhovi“. -bp-

Aktualizované