Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:
Vatikánsky rozhlas

Hlavná stránka / Svätý Otec / Apoštolské cesty

Text Mierovej výzvy podpísanej v Assisi


Assisi 20. septembra – Na záver medzináboženského stretnutia za pokoj v Assisi podpísal pápež František spolu s ďalšími zástupcami rôznych svetových cirkví a náboženstiev Mierovú výzvu.

Plný text Mierovej výzvy podpísanej na medzináboženskom stretnutí v Assisi

„Muži a ženy z rôznych náboženstiev, zišli sme sa ako pútnici v meste sv. Františka. Na tomto mieste sa, na pozvanie pápeža Jána Pavla II. pred 30 rokmi v roku 1986, zišli náboženskí predstavitelia z celého sveta po prvý raz v tak početnej a slávnostnej forme, aby potvrdili nerozlučné puto medzi veľkým dobrom pokoja a autentickým náboženským postojom. Od tej historickej udalosti sa začala dlhá púť, ktorá dotknúc sa mnohých miest sveta zapojila toľkých veriacich do dialógu a do modlitby za pokoj; bez zmätku zjednotila, oživujú silné medzináboženské priateľstvá a prispejúc tak k ukončeniu nemalého počtu konfliktov. Toto je duch, ktorý nás pobáda: stretnúť sa v dialógu, postaviť sa proti každej forme násilia a zneužívania náboženstva na ospravedlnenie vojny a terorizmu. A predsa boli v uplynulých rokoch stále mnohé národy bolestivo zranené vojnou. Nie vždy sa stretlo s pochopením, že vojna robí svet horším, zanechávajúc dedičstvo bolesti a nenávisti. Vo vojne sú všetci porazení, aj víťazi.

Našu modlitbu sme obrátili k Bohu, aby daroval svetu pokoj. Uznávame nevyhnutnosť nepretržite sa modliť za pokoj, lebo modlitba ochraňuje svet a osvetľuje ho. Pokoj je menom Boha. Kto vzýva Božie meno na ospravedlnenie terorizmu, násilia a vojny, nekráča Jeho cestou: vojna v mene náboženstva sa stáva vojnou proti samotnému náboženstvu. S pevným presvedčením tak potvrdzujeme, že násilie a terorizmus odporujú skutočnému náboženskému duchu.

Počuli sme hlas chudobných, detí, mladých generácií, žien a mnohých bratov a sestier, ktorí trpia kvôli vojne; s nimi jasne hovoríme: Nie vojne! Nech nezostane bez odpovede bolestný krik toľkých nevinných. Žiadame predstaviteľov národov, aby sa skoncovalo s podnetmi, ktoré vedú k vojne: dychtivosť po moci a peniazoch, nenásytnosť ľudí, ktorí obchodujú so zbraňami, so straníckymi záujmami, s pomstami kvôli minulosti. Nech vzrastie  konkrétne úsilie na odstránenie základných príčin konfliktov: chudoba, nespravodlivosť a nerovnosť, vykorisťovanie a neúcta k ľudskému životu.

Nech konečne začne nová doba, v ktorej sa globalizovaný svet stane rodinou národov. Nech nesieme zodpovednosť za budovanie opravdivého pokoja, ktorý bude pozorný voči skutočným potrebám ľudí a národov, nech sa predíde konfliktom spoluprácou, ktorá víťazí nad nenávisťou a prekonáva zábrany vďaka stretnutiam a dialógom. Nič nie je stratené, ak sa účinne vedie dialóg. Nič nie je nemožné, ak sa v modlitbe obrátime na Boha. Všetci môžu byť tvorcami pokoja; z Assisi s pevným odhodlaním obnovujeme náš záväzok sa nimi stať s Božou pomocou spoločne so všetkými mužmi a ženami dobrej vôle.“ -bp-